OBLIGAȚII PENTRU BENEFICIARII PENSIILOR DE URMAŞ DIN OLT

0
345

Până pe data de 30 septembrie, respectiv 25 octombrie, elevii care au împlinit vârsta de 16 ani și studenții care beneficiază de pensie de urmaş sunt obligaţi să depună la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt adeverinţe de student sau elev, pentru a beneficia în continuare de acest drept. Nedepunerea adeverințelor de continuare a studiilor atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş până în momentul în care beneficiarii fac dovada continuării studiilor liceale sau universitare.

 Drept urmare, copiii urmaşi, în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte adeverinţa din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2020 – 2021, urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinţei este 30 septembrie 2020. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie  2020 se reține de la plata potrivit procedurii.  Adeverințele de cursuri școlare pentru elevi se depun în perioada 14-30 septembrie 2020, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

În ceea ce-i privește pe studenți, pentru că anul universitar începe la data de 1 octombrie 2020, ei se află în imposibilitatea de a prezenta la Pensii, până la data de 25 septembrie, dovada privind continuarea studiilor.  Ca urmarea aceștia au obligația ca până la data de 25.09.2020 să depună la sediul casei de pensii o declarație pe proprie răspundere în acest sens. Studenții pot completa o declarație pe proprie răspundere că vor depune adeverința de student în perioada 01-25 octombrie 2020. Modelul declarației este postat pe site-ul CJP Olt. http://www.cjpolt.ro/uploads/fisiere_index/decl_urmas_studenti1.pdf, a conchis directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

Nedepunerea la timp a adeverinţelor din care să reiasă calitatea de elev/student pentru anul şcolar/universitar 2020 – 2021 atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş.

Reluarea la plată a pensiilor suspendate se va face în luna următoare depunerii adeverinţei, cu plata retroactivă a drepturilor.

Adeverinţele de elev sau student, la care, la depunerea la CJP Olt, se anexează şi cuponul de pensie, trebuie să conţină obligatoriu denumirea instituţiei de învăţământ, numele şi prenumele beneficiarului, tipul de învăţământ, dar şi faptul că a fost emisă pentru anul de studiu 2020 – 2021.