O sută de primării din Olt vor primi câte un miliard şi jumătate de lei pentru cadastru

0
1334

O sută de primării din judeţ au încheiat contracte de finanţare cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Fiecare primărie va primi câte 150.000 de lei (adică un miliard şi jumătate de lei vechi) pentru acest tip de lucrări.

Băbiciu, Baldovineşti, Balş, Bălteni, Bărăşti, Bârza, Bobiceşti, Brâncoveni, Bucinişu, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Coloneşti, Corabia, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtişoara, Dăneasa, Deveselu, Dobreţu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgăneşti-Olt, Drăghiceni, Făgeţelu, Fălcoiu, Fărcaşele, Găneasa, Gârcov, Găvăneşti, Giuvărăşti, Gostavăţu, Grădinile, Grădinari, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Icoana, Ipoteşti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Mărunţei, Mihăieşti, Morunglav, Movileni, Obârşia, Oporelu, Optaşi-Măgura, Orlea, Osica de Sus, Osica de Jos, Pârşcoveni, Perieţi, Piatra-Olt, Pleşoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomireşti, Redea, Rotunda, Rusăneşti, Sârbii-Măgura, Scărişoara, Schitu, Scorniceşti, Seaca, Şerbăneşti, Slatina, Slătioara, Şopârliţa, Spineni, Sprâncenta, Ştefan cel Mare, Stoeneşti, Stoicăneşti, Strejeşti, Studina, Tătuleşti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vădăstriţa, Vâlcele, Văleni, Verguleasa, Vitomireşti, Vlădila, Voineasa, Vulpeni şi Vultureşti sunt cele 100 de primării din judeţ, care au încheiat contracte de finanţare cu OCPI Olt pentru demararea lucrărilor de cadastru. Astfel, primăriile vor primi câte un miliard jumătate pentru aceste lucrări, termenul de finalizare fiind de doi ani. Potrivit legii, unitățile administrativ-teritoriale (UAT-urile) au obligația să selecteze cu prioritate,  sectoare cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice, rețele de transport gaz) și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Obiectivul principal al Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect o altă sursă de finanțare pot fi fondurile din bugetele locale. În prezent, situația lucrărilor de înregistrare sistematică în județul Olt este următoarea: lucrări finalizate la nivel de UAT: 3 (Valea Mare, Iancu Jianu, Brebeni); lucrări finalizate la nivel de sector cadastral: 47 (Bîrza, Bucinișu, Călui, Colonești, Cungrea, Curtișoara, Cilieni, Corbu, Deveselu, Dăneasa, Dobroteasa, Fălcoiu, Făgețelu, Găneasa, Grădinari, Grojdibodu, Gura Padinii, Icoana, Schitu, Scornicești, Stoenești, Strejești, Ștefan cel Mare,  Traian, Teslui, Voineasa, Vulturești, Verguleasa, Vlădila, Vulpeni – pentru care au fost deschise cărțile funciare aferente imobilelor recepționate și Cezieni, Gîrcov, Izbiceni, Izvoarele, Morunglav, Obîrșia, Rusănești, Urzica, Vădăstrița, Văleni, Giuvărăști,  Ianca, Grădinile, Studina, Gostavățu, Tia Mare, Corabia – pentru care au fost deschise cărțile funciare aferente imobilelor recepționate şi lucrări în derulare la nivel de UAT: 5 (Vișina Nouă, Vădastra, Vișina, Oboga, Brastavățu). Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) primesc, în anul 2017, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit Legii numărului 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului.

Ilie Bîzoi