O ȘCOALĂ ȘI O PRIMĂRIE DIN OLT FAC ANGAJĂRI

0
509

O școală și o primărie din Olt fac angajări în această perioadă.

Astfel, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Corabia  are nevoie de un muncitor cu atribuții de fochist, contractul fiind pe perioadă nedeterminată. Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii generale sau medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 2 ani vechime; autorizație ISCIR; disponibilitate de program flexibil și abilități de muncă în echipă.

Proba scrisă a concursului, dar și interviul vor avea loc pe 26 februarie 2021. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 18 februarie, ora 14.00.

Relații suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Corabia, str. Ștefan cel Mare nr. 49, județul Olt, telefon 0249/560.819.

Și Primăria Mihăești are nevoie de un consilier superior la Compartimentul Achiziții Publice. Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările din domeniul „ştiinţe economice” și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.