O PRIMĂRIE DIN OLT FACE ANGAJĂRI

0
498

O primărie din Olt face angajări în această perioadă

Primăria orașului Scornicești angajează un consilier, clasa I, grad asistent, la Compartimentul Evidența Persoanelor și un consilier, clasa I, grad asistent, la Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului, contractele fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau constructii și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 1 an, pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului urbanism şi protecţia mediului și studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea administratie publică, ştiințe administrative și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 1 an, pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului evidența persoanelor.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe  7 iunie 2021, de la ora 10.00, la sediul Primăriei Scornicești. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.