O PRIMĂRIE DIN OLT FACE ANGAJĂRI

0
658

 O primărie din Olt face angajări în această perioadă.

Primăria comunei Voineasa angajează un inspector, clasa I, grad asistent, la Compartimentul Dezvoltare Locală și Administrare Patrimoniu, contractul fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice, perfecţionări/specializări în domeniul resurselor umane, dovedite cu diplomă de absolvire și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe  28 mai 2021, de la ora 10.00, la sediul Primăriei Voineasa. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.