O GRĂDINIȚĂ DIN SLATINA FACE ANGAJĂRI. CE POSTURI SUNT SCOASE LA CONCURS

0
481

Grădiniţa cu Program Prelungit Ion Creangă, din Slatina, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții contractuale de execuție, vacante. Mai exact, este vorba despre două posturi de îngrijitoare copii.

Pentru a ocupa aceste posturi candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă cetățenie română; să aibă capacitate deplină de exercițiu; stare de sănătate corespunzătoare postului; să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni; studii: profesionale, liceale; vechime în muncă – minimum 5 ani; cursuri de baby sitter și noțiuni fundamentale de igienă pot constitui un avantaj și recomandare de la ultimul loc de muncă.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 1 octombrie, de la ora 10.00, iar interviul va avea loc pe 2 octombrie, de la aceeași oră. Termenul limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Relații suplimentare se obțin la Grădiniţa cu Program Prelungit Ion Creangă, cu sediul în Slatina, str. Centura Basarabilor nr. 4, judeţul Olt, telefon 0249/410.312.