O clădire, un spațiu comercial și un teren din Slatina, vândute la jumătate de preț de Fisc

0
1033

Pentru a recupera debitele pe care unele firme sau persoane fizice le au la bugetul de stat, Fiscul oltean scoate, în următoarele zile, la vânzare mai multe bunuri mobile și imobile.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt vrea să vândă la licitaţie mai multe bunuri intrate în proprietatea statului, în urma unor confiscări sau executări silite. Astfel, Fiscul oltean organizează, în ziua de 2 noiembrie, în Slatina, strada Arcului, nr.1, licitații pentru vânzarea unor bunuri imobile  aparținând unor societăți comerciale sau persoane fizice.

În speță este vorba despre: clădire P+2 –sediu administrativ și depozit material de construcții, în suprafață construită de 1.336 metri pătrați, suprafață desfășurată 1.971 metri pătrați (parter suprafață utilă 1236,85 metri pătrați, etaj 1-suprafață utilă 243,65 metri pătrați, etaj 2, suprafață utilă 391,45 metri pătrați), situate în localitatea Slatina, strada Milcov, preț pornire licitație (preț evaluare redus 50%) 129.000 RON, exclusiv TVA;

teren intravilan în suprafață de 1.818 metri pătrați, situat în localitatea Slatina, strada Milcov, preț pornire licitație (preț evaluare redus 50%) 37.450 RON, exclusiv TVA;

spațiu comercial în suprafață construită de 54,29 metri pătrați, situat în localitatea Slatina, strada Tudor Vladimirescu, construit din fundații beton, cadre din beton armat, zidărie din cărămidă, beton armat peste parter, tencuieli driscuite, zugrăveli lavabile, tâmplărie din profil pvc cu geam termoizolant, instalații electrice, apă, canal, gaze naturale, sarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, preț pornire licitație (preț evaluare redus 50%) 73.500 RON (exclusiv TVA).

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; declarație pe propria răspundere a ofertantului  prin care certifică faptul că că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Ilie Bîzoi