Noul model al formularului 086 „ Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA ’’

0
226

  Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt reamintește contribuabililor că, începând cu data de 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA a devenit obligatorie doar pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA peste un anumit cuantum sau se afla sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Noul formular (086) Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA’’ aprobat recent conţine rubrici adecvate fiecărei situaţii în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia să transmită organului fiscal notificări privind aplicarea /renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA în conformitate cu modificările legislative apărute începând cu 1 ianuarie 2018.

Situaţiile în care se depune formularul (086): persoanele impozabile şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA, care nu au obligaţia aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA, dar optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, sunt obligate să notifice organul fiscal competent în acest sens;  persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, sunt obligate să notifice organului  fiscal competent aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA până la data de 1 a lunii următoare celei în care acestea au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA, fie în mod obligatoriu, fie opţional şi renunţă la aplicarea acestui mecanism în condiţiile prevăzute la art.2 alin.(10) – (12) din O.G numărul 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.275/2017.

Ilie Bîzoi