NOUA PROCEDURĂ DE ÎNTOCMIRE, AVIZARE ȘI APROBARE A RAPORTULUI DE INSPECȚIE FISCALĂ, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL

0
276

Ordinul președintelui ANAF nr. 4077/2020, prin care s-a aprobat Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1210/11.12.2020.

Actul normativ reglementează procedura de lucru internă a organelor de inspecție fiscală și responsabilizează funcționarii publici implicați în această activitate, în vederea asigurării transparentizării activității de inspecție fiscală.

De asemenea, prin procedura menționată sunt reglementate și situațiile în care apar divergențe între organele fiscale în stabilirea corectă a stării de fapt fiscale la un contribuabil verificat, precum și modalitatea de soluționare a acestora, prin consensul opiniilor între reprezentanţii echipei de inspecţie fiscală, şeful de serviciu şi conducătorul activităţii de inspecţie fiscală. Prin aplicarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală, prevazută în OPANAF nr. 4077/2020, efectul scontat este de creștere a calității actului de inspecție fiscală, au explicat, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt.

Agenția Națională de Administrare Fiscală continuă eforturile de transparentizare a procedurilor de lucru și de modernizare a activității instituției, prin oferirea de servicii moderne și accesibile, pentru a consolida parteneriatul Agenției Fiscale cu mediul de afaceri.