Noi documente disponibile în Spaţiul Privat Virtual pentru persoane juridice

0
455

Serviciul ”Spaţiul Privat Virtual” pus la dispoziţia contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este disponibil şi pentru persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

Serviciul ‘’Spaţiul Privat Virtual‘’ (SPV) este un serviciu electronic existent pe portalul A.N.A.F (www.anaf.ro), prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor (documente, declaraţii,cereri, s.a) între organul fiscal şi contribuabil în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestuia. Serviciul Spaţiul Privat Virtual este gratuit şi disponibil 24 de ore din 24.

            Ca element de noutate, în categoria documentelor emise de persoana juridică şi comunicate organului fiscal prin SPV a fost inclus şi formularul D2Notificare /Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, documente reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

Notificarea /Cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii se poate descărca de pe  site-ul ANAF (www.anaf.ro), Secţiunea Servicii online/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii sau accesând direct următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D2.html.

 Pentru depunerea formularului D2 prin intermediul Serviciului Spaţiul Privat Virtual se accesează meniul  „Depunere declaraţii”.Verificarea recipiselor se realizează la următorul link: https://www.anaf.ro/StareD112

 Reamintim că înregistrarea în Serviciul Spaţiul Privat Virtual a persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică se realizează prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit, în baza certificatului digital calificat deţinut de aceste persoane. Cererea de înregistrare ca utilizator SPV pentru persoanele având calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit al persoanei juridice/ entităţii fără personalitate juridică este disponibilă la următorul link :             https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularjuridice.jsp

Pentru completarea cererii se pot consulta  “Instrucţiunile de utilizare SPV extins şi pentru posesorii de certificat digital calificat ” care pot fi accesate  la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/Instructiuni_utilizareSPV_PJ.pdf.