Noi angajări la DGASPC Olt

0
480

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt (DGASPC) Olt organizează, în perioada 21-23 august 2017 , concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 11 posturi vacante de consilieri clasa I, din care șase consilieri debutanţi, doi consilieri principali, doi consilieri asistenți și un consilier juridic asistent, la compartimentele din cadrul instituţiei.

Candidaţii interesaţi să ocupe aceste posturi trebuie să aibă:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe economice și minimum cinci ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional principal, pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Economic, Financiar, Cantabil, Plată Prestaţii Sociale, Buget şi Salarizare; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și minimum cinci ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional principal pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Evaluare Iniţială, Intervenţie în Regim de Urgenţă în domeniul asistenţei sociale, intervenţie in situaţii de abuz. trafic, neglijare, migraţie şi repatrieri şi violenţa în familie şi telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, domeniul de licenţă: asistenţă social și vechime de minimum un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional asistent, pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Adopţii şi Post-adopţii; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime de minimum un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional asistent, pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Adulţi, Asistenţă Persoane Vârstnice şi Monitorizare Servicii Sociale; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice și vechime de minimum un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional asistent, pentru postul de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, pentru postul de Consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Economic, Financiar-contabil, Plată Prestaţii Sociale, Buget şi Salarizare (două posturi); studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, domeniul de licenţă: asistenţă socială, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, pentru postul de Consilier, clasa 1, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil (două posturi); studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială, Comunicare, Registratură şi Relaţii cu Publicul; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, domeniul de licenţă: asistenţă socială, pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului în cadrul căruia funcţionează Echipa mobilă de recuperare şi reabilitare a copilului cu dizabilităţi la domiciliul. Termenul limită de depunere a dosarelor este 8 august 2017, proba scrisă a examenului urmând să aibă loc pe 21 august, iar interviul pe 23 august. Relaţii suplimentare se obţin la sediul DGASPC din municipiul Slatina, strada Drăgăneşti, numărul 7, telefon: 0372.713.562, 563, interior 34, e-mail dgpdcot@rdsmail.ro; www.dgaspc-olt.ro.

Ilie Bîzoi