Noi angajări la DGASPC Olt

0
962

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt organizează concurs pentru ocuparea a opt posturi vacante.

Este vorba despre un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului economic, financiar – contabil, plată prestaţii sociale, buget şi salarizare; un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul adopţii şi post adopţii; un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, intervenţii în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţiune şi repatrieri şi violenţa în familie şi telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă; un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul de evaluare complexă; un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul management de caz pentru copil; un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului achiziţii publice şi contractare servicii sociale; un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul patrimoniu tehnic, securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului, administrare şi aprovizionare şi un post de referent, clasa III, grad profesional superior la Compartimentul prevenire marginalizare socială.

Candidaţii interesaţi să ocupe aceste posturi trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul achiiziţii publice şi contractare servicii sociale, la Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului, administrativ şi aprovizionare şi la Serviciul de evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă „Asistenţă Socială”, specializarea Asistenţă socială şi un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei puiblice, pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent- Biroul adopţii şi postadopţii; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de ştiinţă. Ştiinţe economice, domeniul de licenţă. „contabilitate, marketing, economic, finanţe” şi nouă ani vechime în specilaitatea strudiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul economic, financiar-contabil. Cei care optează pentru postul de referent trebuie să aibă studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat şi nouă ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 14 decembrie, ora 11.00, iar interviul pe 19 decembrie 2017. Termenul limită de depunere a dosarelor este 4 decembrie 2017. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, din Slatina, strada Drăgăneşti, numărul 7; tel: 0372-713562, interioare 563, 564, 565; 0349-408182, fax: 0249-412692, e-mail dgpdcot@rdsmail.ro

Ilie Bîzoi