Modificări importante privind regimul fiscal aplicabil contribuabililor care intră sub incidenţa impozitului specific

0
212

Regulile de încadrare la impozitul specific sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor  au fost modificate recent, prin intermediul unui act normativ publicat în Monitorul Oficial. Astfel, firmele din domeniul cazării și cel al alimentației publice ce au avut în 2016 afaceri cuprinse între 100.001 și 500.000 de euro vor trece din august de la plata impozitului specific la impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

 Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  Olt  informează contribuabilii  că  , în Monitorul Oficial al României numărul 584 din 21 iulie 2017, a  fost  publicată  Legea numărul 177 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului numărul 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 227/2015 privind Codul fiscal, prin care au fost aduse modificări şi completări ale regimului fiscal aplicabil veniturilor obţinute de către persoanele juridice care au fost supuse impunerii potrivit regulilor impozitului specific, începând cu data de 01.01.2017. Potrivit prevederilor actului normativ amintit , începând cu data de 01.08.2017, persoanele juridice române care intră sub incidenţa Legii numărul170/2016 privind impozitul specific unor activităţi  şi care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţia în care îndeplinesc şi celelalte condiţii prevăzute de articolul 47 alin.(1) din Codul fiscal, respective: au realizat venituri, altele decât cele obținute din desfășurarea activităților în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc sau desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor natural; au realizat venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale; capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale şi nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Obligaţii declarative şi de plată

  Contribuabilii vizaţi de această modificare au obligaţia ca, până la data de 25 august 2017, să  comunice organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, prin completarea şi depunerea declaraţiei 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice,asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”. Contribuabilii respectivi  trebuie să calculeze , să declare şi să plătească , până la data de 25 august 2017, pentru perioada 1 ianuarie 2017- 31 iulie 2017 , impozitul specific – pentru activitatea aferentă codurilor CAEN prevăzute la art.1 din Legea nr.170/2016 , respectiv impozitul pe profit –pentru cei care au şi alte activităţi care nu fac obiectul impozitului specific .Impozitul specific  unor  activităţi  aferent perioadei 1 ianuarie 2017- 31 iulie 2017 se determină prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile şi înmulţirea cu numărul de zile aferent  perioadei 1 ianuarie 2017- 31 iulie 2017. Pentru determinarea impozitului specific unor activităţi se aplică şi celelalte reguli prevăzute de Legea nr.170/2016. Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile şi cheltuielile înregistrate în perioada 1 ianuarie 2017- 31 iulie 2017”, a precizat Mihaela Marinescu, purtătorul de cuvînt al Administraţie Judeţene a Finanţelor Publice Olt.  Potrivit precizărilor ANAF , contribuabilii care se încadrează în prevederile mai sus menţionate şi care au depus deja formularul 100 cu privire la impozitul specific datorat pentru semestrul I 2017, respectiv impozitul pe profit pentru trim II 2017, rectifică suma declarată prin depunerea declaraţiei rectificative – formular 710 , având completată cifra „zero” în coloana Suma datorată corectată.

 

Ilie Bîzoi