MII DE CONCEDII MEDICALE PENTRU COVID-19, ÎN OLT

0
224

Peste 60.000 de concedii medicale au fost înregistrate în 2020 la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt de la persoanele care desfăşoară activităţi la angajatorii olteni pe bază de contract individual de muncă sau prestări servicii. Suma suportată din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate pentru concedii şi indemnizaţii în perioada de raportare depăşeşte 28 milioane de lei.

„ Cele mai multe concediile medicale acordate de medici în anul 2020 au fost pentru boală obişnuită, respectiv 37.536 de certificate de concediu medical, urmate de concediile medicale acordate pentru sarcină şi lăuzie 4041 certificate iar pentru urgenţă medico-chirurgicală au fost eliberate 3098. Au mai fost eliberate 2039 de certificate pentru neoplazii, 1466 pentru boli cardiovasculare 414 de certificate pentru îngrijire copil, 505 pentru TBC și 374 pentru risc maternal”a precizat purtătorul de cuvânt al CAS Olt, Constanța Florea.

În ceea ce privește numărul de concedii medicale acordate ca urmare a pandemiei de COVID 19, până la data de 31.12.2020, medicii din județul Olt au eliberat un număr de 5584 de certificate de concediu medical pentru carantină și un număr de 5463 de certificate de concediu medical ca urmare a infectării cu Covid 19, reprezentând boală infectocontagioasă pentru care se impune măsura izolării.

La 31 decembrie 2020 au fost înregistrate la CAS Olt un număr de 5248 cereri de restituire totalizând suma de 38.984.910 lei. În urma verificării şi validării certificatelor de concedii medicale au fost aprobate un număr de 3913 referate de restituire aferente anului 2020, reprezentând concedii şi indemnizaţii conform OUG nr.158/2005, în valoare de 28.544.300 lei.

„ Un număr de 321 cereri de restituire au fost amânate la plată (notificate) în anul 2020 deoarece unele certificate medicale nu au fost validate în cadrul compartimentului indemnizaţii şi concedii medicale datorită erorilor de completare (data eliberării certificatului eronată, retroactivitate, neconcordanţe între codul de indemnizaţie şi codul de diagnostic, depăşirea nr. de zile de concediu medical posibile de acordat) dar şi din cauza unor greşeli de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale (certificate medicale calculate de angajator „în continuare” ele fiind iniţiale, baza de calcul stabilită eronat, calculul greşit al zilelor suportate de angajator) ”a adăugat Florea.

La 31 decembrie 2020, la nivelul CAS Olt mai erau 1766 cereri de restituire a indemnizaţiilor medicale în curs de verificare şi efectuarea plăţilor.