Medici din Olt, sancționați de Corpul de control al Casei de Sănătate

0
1309

Corpul de Control al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Olt a sancționat peste 100 de medici de familie din județul Olt, în ultimii trei ani, în urma unor nereguli constatate în cadrul acțiunilor de control. Dacă în cazul mai multor medici au fost dispuse măsuri de remediere a deficiențelor constatate, în alte cazuri s-a mers până la aplicarea de sancțiuni contractuale.

În ultimii trei ani Serviciul de control al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Olt verificat activitatea tuturor medicilor de familie din județ. În urma acestor acțiuni au fost constatate numeroase nereguli pentru care au fost dispuse măsuri de remediere a problemelor constatate sau au fost aplicate sancțiuni.

În ultimii trei ani au fost verificați toți medicii de familie. La 20 de medici din cei verificați au fost aplicate sancțiuni contractuale, iar pentru 112 medici au fost dispuse măsuri, a precizat președintele director general al CJAS Olt, Valentin Florin Ciocan.

Problemele descoperite de Corpul de Control al Casei Județene de Asigurări de Sănătate au fost diverse pornind de la acordarea de servicii medicale asiguraților pe perioada când aceștia erau internați în spital și mergând până la raportări eronate de servicii medicale. Principalele disfuncționalități și iregularități identificate în cursul acțiunilor de control au fost: acordarea de servicii medicale asiguraților pe perioada când aceștia figurau internați în spital; prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraților pe perioada când aceștia figurau internați în spital; prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraților fără respectarea protocoalelor terapeutice; recomandarea de investigații paraclinice fără respectarea dispozițiilor legale; neconcordanță între serviciile medicale raportate de furnizori și cele consemnate în evidențele medicale primare; nerespecatrea programului de lucru de către medicii de familie; nerespectarea modului de prescriere electronica a medicamentelor de către unii medici care au avut încheiate convenții de reciprocitate și raportări eronate de servicii medicale, a conchis Ciocan. În vederea asigurării furnizării de servicii medicale în asistența medicală primară în anul 2018 s-au încheiat 240 de contracte de furnizare de servicii medicale din care: în mediul urban 93 și în mediul rural 147. Numărul total de medici care își desfășoară activitatea în cele 240 de cabinete medicale este de 244.

Reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Olt sunt mereu pe urmele furnizorilor medicali care încearcă să înşele sistemul de sănătate prin decontarea unor servicii medicale neefectuate. Pornind de la neregulile constatate, au fost perfectate o serie de mecanisme de monitorizare şi control în scopul depistării rapide a oricărei posibilităţi de fraude.

Ilie Bîzoi