Liceul Tehnologic Izvoarele, partener într-un proiect Erasmus+

0
309

O delegație a Liceului  Tehnologic Izvoarele, formată din doi profesori și trei elevi, va pleca în Turcia pentru un schimb de experienţă, în cadrul unui proiect Erasmus+. Proiectul intitulat „We Are Smarter Than Technology” a cărui valoare depășește 24.000 de euro, este coordonat de Turcia, iar țările partenere sunt Italia, Norvegia, Macedonia, România, Slovacia.

Prima mobilitate internațională se va desfășura în perioada 25-30 noiembrie, în Turcia, țara coordonatoare a  proiectului. Elevii Marcela Georgiana Buzgurilă, Robert Daniel Marina, Gabriela Cătălina Badea însoțiți de directorul  Ionela-Eugenia Mateșică și  profesorul Mihaela Dinu vor pleca în perioada amintită în orașul Kahramanmaraş din sudul Turciei. „Impactul proiectului  asupra  școlii noastre este dat de valoarea europeană adăugată prin schimbul de bune practice, prin metodele europene utilizate de către participanți în lecțiile proiectate, prin introducerea noilor metode TIC  la toate disciplinele, creșterea prestigiului școlii la nivel local, național și internațional prin activitățile demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice, parteneriatelor educaționale, parteneriatelor strategice Erasmus+”a declarat directorul Liceului  Tehnologic Izvoarele, Eugenia Mateşică.

Aceasta a adăugată că, pe lângă activitățile internaționale care vizează mobilitățile, se vor desfășura lunar activități naționale formale și nonformale corelate cu obiectivele generale ale proiectului. Obiectivele generale ale proiectului sunt: promovarea dobândirii de abilități și competențe în domeniul TIC; consolidarea profilului si profesiei de profesor; promovarea echității și a incluziunii sociale; familiarizarea elevilor/profesorilor cu noile tendințe ale internetului; crearea spațiului destinat schimbului de experiență și bune practici între oameni din diferite țări care lucrează în același domeniu.