Lege adoptată! Mii de români vor primi 5 salarii la pensie

0
740

Camera Deputaților a adoptat, la finalul lunii noiembrie, un important proiect de lege. Astfel, mii de români vor beneficia de mai mulți bani în momentul în care vor iesi la pensie.

Este vorba despre proiectul de lege care modifică Statutul personalului silvic, mai exact Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2000. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.

Vor avea mai multe beneficii
De acum, padurarii vor avea în dotare armament letal:

“(1) In exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de paza fondului forestier naţional, a fondului cinegetic naţional şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor.

(2) Statutul special este conferit de portul de armă, de îndatoririle specifice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de riscurile meseriei, care îi pot afecta integritatea fizică şi viaţa”, se arată în lege.

Pădurarii vor primi locuință de serviciu sau bani pentru plata chiriei:

„Personalul silvic care nu deţine locuinţă personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, poate beneficia de locuinţă de serviciu, de protocol sau de intervenţie, după caz. în cazul în care acest lucru nu este posibil, personalul silvic beneficiază de o indemnizaţie lunară neimpozabilă în cuantum de 30% din salariul mediu net pe economie”se menționează în proiect.

Mai mult, pădurarii care se pensionează la vârsta standard vor primi o indemnizație egală cu cinci salarii minime brute. Aceasta va fi suportată de către angajator.

Ce modificări apar

Cei care primesc pensie de invaliditate, vor primi și o gratificaţie egală cu de 10 ori salariul brut pe ultima lună de activitate.

„Art.46.- (1) Personalul silvic asigurat în condiţiile legii, care în timpul sau în legătura cu serviciul şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a săvârşirii împotriva sa a unei infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii sau ca urmare a unei boli profesionale, primeşte pensie de invaliditate, în condiţiile legii.

(2) Pierderea capacităţii de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) se asimilează cu accidentul de muncă.

(3) Personalul silvic pensionat în condiţiile alin.(l) şi (2) va beneficia, pe lângă pensia de invaliditate, şi de o gratificaţie egală cu de 10 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.

(4) Personalul silvic beneficiază de asigurare de sănătate şi asigurare de risc de accidente suportată de angajator pe toată durata contractului de muncă.

(5) în cazul în care personalul silvic este parte în plângeri promovate de terţe persoane în instanţe împotriva acestuia, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, angajatorul este obligat să-i asigure asistenţa juridică şi apărarea în respectivul proces, până la pronunţarea soluţiei definitive.

(6) In situaţia în care personalul silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu este supus ameninţărilor, ultrajului, vătămării corporale sau lovirii, unitatea angajatoare este obligată să sesizeze organele de cercetare penală.

(7) Personalul silvic nu răspunde patrimonial pentru pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului sau în riscul profesional”se menționează în lege.

Sursa: capital.ro