ITM OLT, acțiuni de verificare a respectării legii, la societățile care lucrează cu substanţe chimice periculoase

0
197

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt a desfășurat în perioada martie – iunie 2020, acțiunea națională de conștientizare și control vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici periculoși.

Principalele obiective ale campaniei au constat în:  prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și a accidentelor de muncă generate de substanțele periculoase prezente la locul de muncă;  creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța prevenirii riscurilor prezentate de substanțele periculoase și  monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la substanțele periculoase.

Potrivit șefului ITM Olt, inspectorul șef Cristian Ungureanu, în perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate și Sănătate în Muncă, au efectuat controale la șase angajatori din diferite domenii de activitate. În urma acestor acțiuni au fost dispuse șapte măsuri de remediere a deficiențelor, constând în șapte avertimente pentru neactualizarea determinării expunerii la agenții chimici periculoși, neprelucrarea fișelor cu date de securitate și neevaluarea riscurilor adaptate la substanțele chimice periculoase utilizate.