Îți dă banii direct pe card! Mai ai câteva zile să depui cererea

0
607

Statul sare din nou în ajutorul românilor și oferă bani celor care se încadrează în această categorie! Astfel, cei care depun cereri vor beneficia de finanţare pentru anul 2020.

Concret, este vorba despre fermieri, agricultori, cât și crescători de animale. Aceștia pot depune, până la 31 decembrie (inclusiv), cereri de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2020, la Centrele Judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse Cererile unice de plată în cadrul Campaniei 2019.

În anul 2020, diferenţa dintre rata accizei standard prevăzută în coloana 3 din Anexa nr.1 de la Titlul VIII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi rata accizei reduse prevăzute la alin. (2), se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare, scrie agrointel.ro

Cine sunt beneficiarii

  • producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale
  • persoane juridice, grupuri de producători recunoscute
  • organizațiile îmbunătițiri funciare și federațiile de organizațiide îmbunătățire funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare
  • organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare.

În ce condiții se acordă acest ajutor

  • să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier)
  • să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole
  • să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase
  • să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; e) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Prin excepție, pentru ciuperci se iau în considerare suprafețele din adeverințele emise de primării
  • să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat
  • să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice

Sursa: capital.ro