IRIGAȚIILE – O MARE NECUNOSCUTĂ PENTRU FERMIERII OLTENI: „PENTRU FILIALA NOASTRĂ, NE-AR TREBUI APROAPE 500 MILIOANE DE EURO …”

0
952

Distrugerea sistemelor de irigații din România, mai ales în zona de sud a țării, a adus mari prejudicii agriculturii. Refacerea acestora – mai intensă în ultimii ani – este o prioritate, pe linie de agricultură a actualei guvernări PSD. Anul trecut s-a făcut un pas mic, dar important, dându-se în funcțiune câteve sisteme și astfel, irigate sute de hectare. Pentru mai multe informații ne-am adresat domnului Cristian Vruse, director al ANIF, filiala teritorială Olt.

Î. Domnule director, filiala teritorială pe care o conduceți, ce rază de componență are…?

  • Teritorial, ne întindem peste județul Olt, o parte din Teleorman (Terasa Corabia-Islaz) și în Vâlcea, unde avem o unitate administrativă formată din 15 persoane.

Î. Personalul de specialitate… ?

  • Da, avem aproape 140 de salariați, cei mai mulți specialiști în acest domeniu: ingineri (studii speciale tehnice), electromecanici, electricieni, agenți hidro, etc.

Î. Care este obiectul de activitate al ANIF (Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare) și, implicit, al filialei Olt?

  • În primul rând, activitatea noastră și preocupările de bază sunt de exploatare, întreținere, reparații construcții hidrotehnice și îmbunătățiri funciare: amenajări de irigații (stații, canale), desecări și drenaj (canale, stații desecare), amenajări de combaterea eroziunii solului. În județul nostru sunt 4 baraje cu rol de apărare, atenuare a viiturilor, cele mai importante fiind barajele Comanca-Deveselu, Ianca-Potelu…

Î. Cum stăm cu irigațiile în județul Olt, din câte știm sunt foarte mici…?

  • În tot județul avem în jur de 320 mii ha teren arabil, dintre care mai mult de jumătate, respectiv 180 mii ha, fac parte din amenajările de irigații, unele funcționale, altele parțial sau deloc… S-au făcut în ultimii ani pași importanți pentru darea în funcțiune a unor stații de irigații, de exemplu în zona Arcești-Găneasa, Piatra Olt-Osica de Sus- Șopârlița sau Vișina-Corabia. Avem mai multe stații aflate în diferite stadii de raparții și dări în funcțiune, cu pompare de apă din barajele de pe râul Olt, la Arcești, Fărcașele-Rusănești sau din Dunăre. Sursele de finanțare sunt în cea mai mare parte alocate de Guvernul României. Totodată din fonduri europene avem realizate și date în funcțiune partial sau total 4 stații private în zona Cioroiu-Bucșani. Pe terasa Caracal avem mai multe stații de irigare, din barajele de pe Olt, la Fărcașele, Caracal, Celaru, Redea, Drăghiceni. Este important faptul că s-a reușit darea în funcțiune, chiar dacă parțială, a unor stații de irigații, cu pompare din Dunăre, la Corabia, Vișina, Vișina Veche. Un segment important de irigații este și pe traseul Stoenești-Vișina, Rusănești cu poampare din râul Olt.

Î. Domnule director refacerea sistemului nostru de irigații presupune un buget foarte mare. La cât s-ar ridica, cu aproximație, suma pentru a pune la punct  tot sistemul de irigații existent de pe vremea lui Ceaușescu?

  • Este greu să fac o estimare, dar cred că este nevoie de aproape o jumătate de miliar de euro, iar pentru finalizarea lucrărilor sunt necesari 5 ani, dacă ar fi să lucrezxe 100 de firme la acest proiect, sau 10 ani dacă se lucrează în ritmul actual, pentrui că este din păcate o penurie de firme specializate in domeniu. Este necesar doar pentru studii de fezebilitate 1 an de zile. Din cunoștințele mele numai pentru o staței de pompare, dotată cu tot necesarul, inclusiv utilajele de irigații, este nevoie de1- 1,5 milioane euro.

Î. Pentru sistemul de irigații din Olt s-au primit bani suficienți de la Guvern?

  • Practic începând cu anul 2012 s-a pus un accent mai mare pentru darea în functiune a sistemelor de irigatii, și au trecut ani buni până s-au făcut studiile de fezebilitate și s-au alocat bani de la buget. În ultimii ani s-au alocat in jur de 450 miliarde lei, care ar trebui cheltuiți până in anul 2020 și date în funcțiune mai multe stații de irigații. Numai că, din păcate, de exemplu banii alocați pentru anul bugetar 2017 nu au fost cheltuiți în întregime, și nu din vina noastră, a beneficiarului. Constructorii au mari probleme în a se ține de termenele stabilite, din simplu motiv că le lipsește forța de muncă specializate, o problemă cu care se confruntă toată țara.

Î. Domnule director sunteți optimist că sistemele noastre de irigații vor deveni funcționale in următorii 10 ani?

  • Bineînțeles, cu condiția ca PSD să-și continue programul de guvernare, având aceleași priorități legate de sistemele de irigații. Totodată cred că este necesar ca agenții economici, proprietari sau arendași de pământ, să acceseze mai multe fonduri europane pentru amenajări si echipamente de specialitate.

Mulțumesc,

P.C.