Investiţie ALRO de 10 milioane de euro la Tulcea

0
246

Alro, cel mai mare consumator de energie din ţară, intenţionează să instaleze la Tulcea o centrală termică în cogenerare cu o capacitate instalată de 12 MWe, arată raportul de sustenabilitate pe 2018 publicat pe site-ul producătorului de aluminiu şi consultat de News.ro.

Potrivit informaţiilor din piaţă, investiţia s-ar putea situa între 10 şi 15 milioane de euro.

”Această centrală va avea o eficienţă ridicată, generând energie şi abur pentru procesele tehnologice ale Alum. Cu o eficienţă totală de 86%, instalaţia va duce la economii de energie primară de 21.130 tep/an şi va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 38.500 tone CO2 echivalent/ an”, arată raportul, consultat de News.ro.

Alum Tulcea este singura rafinărie de alumină din România.

”Procesul de producţie a aluminiului este unul energo-intensiv, fapt ce duce la un consum semnificativ de energie al grupului (energie electrică şi gaze naturale), în special la instalaţiile de producţie primară a Alro. Grupul a investit sume considerabile în programele de eficienţă energetică, explorând limitele economiilor de energie posibile având în vedere tehnologiile existente. Ca atare, grupul îşi continuă eforturile de îmbunătăţire a performanţelor sale operaţionale şi economice, analizând diverse soluţii disponibile pe pieţele naţionale şi regionale de energie electrică şi gaze, inclusiv instalaţiile de producere locală (a se vedea proiectul de 12 MWe de înaltă eficienţă a centralei termice Alum în Tulcea). Alro are în vedere, considerând tendinţa scăderii costului energiei provenite din surse regenerabile (SRE), să încheie acorduri pe termen lung cu furnizorii/ operatorii de SRE. Acest lucru va îmbunătăţi performanţele economice şi de mediu ale Grupului şi va duce şi la o mai mare integrare a SRE în Sistemul Energetic Naţional”, mai arată doocumentul.

În 2018, Alro a avut un consum energetic total de 12.657.864 GJ (energie, gaze, motorină).

”Pentru a face faţă cererii în creştere pentru produsele sale, Grupul are în vedere o serie de investiţii cheie pe termen scurt şi mediu, concentrându-se în acelaşi timp pe eficienţa energetică, reducerea emisiilor şi reciclare. În 2018, Alro şi-a planificat investiţii de mai mult de 60 milioane dolari pentru investiţii diverse, menite să reducă consumul de energie, să modernizeze echipamentele existente şi să crească calitatea produselor laminate la cald. Reciclarea aluminiului susţine creşterea eficienţei energetice şi protecţia mediului, scăzând consumul de energie cu 95% şi emisiile de gaze cu efect de seră cu 42% comparabil cu cele generate de producerea aluminiului electrolitic”, mai spun reprezentanţii Alro în raport.

De asemenea, grupul intenţionează să construiască până în 2021 o linie de procesare a deşeurilor de aluminiu cu o capacitate de 100.000 tpa la Alro Slatina.

”Facilitatea urmează să prelucreze deşeurile de aluminiu şi să utilizeze tehnologii avansate de eficienţă energetică: cuptor cu dublă cameră cu arzătoare oxi-gaz pentru reducerea consumului de gaze naturale; cuptor cu inducţie pentru topirea spanului din aluminiu”, subliniază ei.

Reciclat încă de la începutul producţiei sale industriale, cu mai mult de 125 de ani în urmă, aluminiul este un material ce se potriveşte conceptului de economie circulară. Aproximativ 75% din totalul aluminiului produs vreodată este încă în uz. În Europa, jumătate din producţia de aluminiu provine din materiale reciclate. Vehiculele scoase din uz înregistrează cele mai ridicate niveluri de reciclare, cu o rată de reutilizare între 90% şi 95%. Cutiile de băuturi sunt, de asemenea, un produs foarte reciclat, atingând o rată de aproximativ 73%.

Aluminiul – şi metalele în general – pot fi reciclate fără pierderi de calitate. Pe măsură ce legăturile metalice sunt restaurate la re-solidificare, metalele îşi recuperează continuu proprietăţile iniţiale, chiar şi după mai multe cicluri de reciclare. Acest lucru permite ca aluminiul să fie utilizat în mod repetat în acelaşi scop. În schimb, caracteristicile fizice ale majorităţii materialelor nemetalice se degradează după reciclare. Deoarece energia necesară pentru reciclarea aluminiului este de aproximativ 5% din necesarul celei pentru producţia primară, beneficiile ecologice ale reciclării sunt clare. Cantitatea de energie economisită prin reciclare (până la 95%) corespunde unei economii echivalente a emisiilor de gaze cu efect de seră.

”În ultimii zece ani, grupul a depus eforturi considerabile pentru a creşte rata de reciclare a propriilor deşeuri (pe parcursul diverselor etape de fabricaţie) şi a deşeurilor de aluminiu din alte sectoare (clădiri, transporturi, ambalaje – peste 20.000 t/ an reciclate începând cu 2013). Proiectul de reciclare a 100.000 t/ an de aluminiu va creşte semnificativ contribuţia grupului la economia circulară din România”, arată raportul.

Mai mult, apa este esenţială pentru procesele Alro de producere a aluminiului. Compania are în vedere instalarea unui al patrulea turn de răcire pentru reducerea consumului de apă pe viitor. În ceea ce priveşte volumul de apă evacuată în anul 2018, acesta a fost mai mic faţă de 2017, chiar în condiţiile creşterii producţiei, întrucât o parte din apă s-a folosit pentru umectarea haldei în perioada verii. Aproape 90% din apa folosită de Alro este tratată şi refolosită, cu un impact minim asupra apei evacuate (monitorizare zilnică şi lunară). În urma investiţiilor sale anterioare în programe de gestionare a apei, Alro precizează că a stabilizat consumul de apă la 3 milioane mc/ an în medie.

Sursa: stiripesurse.ro