A început un nou an școlar

0
181

Elevii olteni se întorc astăzi- 11 septembrie 2017, la școală. Clopoțelul va suna din nou în școlile din județ, însă multe nu sunt pregătite pentru a-i întâmpina pe elevi.

Este sărbătoare în fiecare şcoală: începe un nou an şcolar! S-au făcut lucrări de igienizare, s-au depus nenumărate proiecte pentru reabilitări, consolidări, modernizări şi dotări de şcoli, însă anul școlar 2017-2018 începe, cu zeci de școli fără autorizație sanitară, fără apă curentă și condiții improprii de desfășurare a cursurilor.

Conform  datelor  transmise  de    reprezentanții  școlilor,  din  totalul  de  161  unităţi  şcolare  cu personalitate juridică care vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018,  în 102 unităţi şcolare au fost efectuate lucrările  de  igienizare,  dezinfecţie,  dezinsecţie  şi  deratizare  în  procent  de peste  70 %,  iar  în  59  unităţi şcolare acestea au fost efectuate în procent mai mic de 70%. Din  analiza  situației  privind  condiţiile  igienico-sanitare  din  unităţile  de  învăţământ   se  constată deficiențe la grupurile sanitare destinate elevilor în sensul că o parte din unitățile școlare  nu au grupurile sanitare în interiorul clădirilor, nu sunt separate pe sexe, proba de apă este necorespunzătoare bacteriologic, clădirile sunt  vechi,  cu  acoperiş  deteriorat,  fără jgheaburi  şi burlane,  există grupuri  sanitare  nefinalizate,  care nu  au  apă curentă, nu sunt racordate la canalizare și nu au gresie și faianță.

Zeci de școli fără autorizație de funcționare

La nivelul judeţului Olt, pentru anul şcolar 2017- 2018  aproximativ 70,05 % din unităţile şcolare au obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare. Din totalul de 511 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Olt un număr de 153 unităţi şcolare nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare. Cauzele  care  determină  neîncadrarea  în  exigenţele  regulilor  de  funcţionare  şi  igienico-sanitare, necesare pentru acordarea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare sunt: lipsa sursei  proprie de apă potabilă, lipsa de apă curentă, calitatea necorespunzătoare a apei, clădiri  având  componente  de  construcţie  deteriorate  (faţade, tavane, pereţi, interiori, acoperişuri, lipsă burlane şi jgheaburi),  mobilier şcolar degradat sau neadaptat ca dimensiuni la vârsta copiilor și tinerilor aflaţi în pregătire, iluminat natural sau artificial necorespunzător, grupuri  sanitare  necorespunzătoare  (deteriorate, număr  insuficient  de  grupuri  sanitare, grupuri sanitare pentru elevi neseparate pe sexe, lipsă grup sanitar personal didactic, lipsa grupurilor sanitare în incinta unităţii  școlare), lipsa sistemului de canalizare sau existenţa unui sistem de canalizare necorespunzător, lipsa platformelor betonate pentru colectarea reziduurilor solide, gard împrejmuitor incomplet sau inexistent, dar și lucrări de reabilitare nefinalizate.

Școli fără cabinete medicale

Nici la capitolul cabinete  medicale școlile nu stau mai bine. Zeci de cabinete medicale din unităţile de învăţământ nu sunt conforme normelor. Potrivit datelor centralizate de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt și confirmată de reprezentanții din Inspectoratul Școlar al Județului în mediul urban, funcţionează un număr de doar 43 cabinete medicale şcolare, dintre care 13 în grădiniţe şi 30 în şcoli şi licee şi 8 cabinete stomatologice care îşi desfăşoară activitatea în şcoli şi licee. Un număr extrem de mic având în vedere că avem peste 500 de unități școlare în tot județul.

Activitatea medicală a acestor cabinete este asigurată de un număr de 20 medici şcolari, 102 asistente medicale şcolare, 9 medici stomatologi şi 9 asistente de stomatologie. Personalul medical deserveşte un număr de 33.581 preşcolari şi elevi, cuprinşi în 70 grădiniţe şi 56 şcoli şi licee. În mediul rural există un singur  cabinet medical școlar unde dispunde de un medic și două asistente medicale care au în observație aproximativ 800 de preșcolari și. Acest cabinet se află la Osica de Sus.

Aproximativ 2,3 milioane de elevi și copii de grădiniță din învățământul preuniversitar vor începe luni cursurile anului școlar 2017-2018. Dintre aceștia, 165.000 sunt elevi de clasa pregătitoare, iar aproape 400.000 sunt copii de grădiniță. Cursurile noului an școlar însumează 167 de zile lucrătoare (35 de săptămâni). Structura noului an școlar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 — 2 februarie 2018) și semestrul al II-lea (12 februarie 2018 — 15 iunie 2018).