Începând cu luna februarie se acordă un nou tip de pensie

0
693

Vești pentru toți românii! Începând cu luna februarie, mii de cetățeni vor primi încă o pensie. 

În România există trei categorii de pensii: Pilonul I, care cumulează o parte din contribuția datorată la pensii, Pilonul II, administrat privat și unde merge altă parte din contribuția obligatorie la pensii, și Pilonul III, reprezentat de fondurile private la care contribuie cine vrea și cu cât vrea.

Începând din luna februarie, angajatorii vor putea acorda propriilor angajați și o a patra categorie de pensii. Este vorba de pensia ocupațională, facultativă, schema de pensii urmând să fie stabilită de fiecare angajator care dorește și dispune de capacitatea de a oferi astfel de beneficii salariaților.

La un fond de pensii ocupaționale pot participa angajații unuia sau ai mai multor angajatori. Toate informațiile privind schema de pensii ocupaționale sunt furnizate de angajator, cele privind prospectul, de către administrator. Angajatorul reprezintă participanții la fond de pensii ocupaționale în relația cu administratorul, negociază și semnează contractul de administrare cu un administrator autorizat de Autoritate.

Dacă un angajator decide să stabilească o schemă de pensii ocupaționale, el este obligat să ofere schema tuturor angajaților săi și să vireze contribuții. Tot el poate stabili cuantumuri diferențiate ale contribuției salariaților, în funcție de vechime, postul ocupat sau drepturile salariale ale acestora. Angajatul poate participa, dacă dorește, conform schemei. Adică nu poate fi obligat.

Contribuțiile angajatorului și ale angajatului se datorează, se colectează și se virează de angajator pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal al participantului. Angajatorul nu poate face rețineri pentru contribuțiile angajaților la un fond de pensii ocupaționale fără acordul scris al angajatului, consemnat în actul individual de aderare la fond sau, ulterior, într-o notificare transmisă administratorului și angajatorului, scrie dcbusiness.ro.

Sursa: bugetul.ro