Încep lucrările la gazoductul BRUA. Conducta de gaz natural va trece prin cinci comune și un oraș din Olt

0
1676

Transportatorul naţional de gaze Transgaz Mediaş a anunţat miercuri că a obţinut dreptul de începere a lucrărilor la prima fază a proiectului BRUA.

Măsura vizează dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului naţional de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – România – Ungaria – Austria – gazoduct Podişor – Horia GMS şi trei noi staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor).

Având în vedere finalizarea conformă şi completă a procesului de autorizare necesar pentru realizarea proiectului de interes comun, a procesului de consultare şi participare a publicului precum şi emiterea deciziei exhaustive, Transgaz în calitate de iniţiator al proiectului BRUA a obţinut astfel dreptul de începere efectivă a lucrărilor de construire a gazoductului, care conform calendarului estimativ de dezvoltare a proiectului BRUA are ca termen de finalizare a fazei I, sfârşitul anului 2019”, se arată într-un comunicat de presă.

Traseul conductei urmează direcţia generală de la sud-est spre Vest, traversând judeţele Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraş-Severin şi Timiş. Coridorul european de transport al gazelor naturale care va interconecta Bulgaria, România, Ungaria și Austria (BRUA), va trece prin cinci comune şi un oraş din judeţul Olt.  Sute de proprietari de terenuri din judeţul Olt vor primi despăgubiri. Corbu, Scorniceşti, Oporelu,  Priseaca, Teslui şi Grădinari sunt localităţile prin care va trece conducta de gaz natural. În aceste localităţi gazoductul va traversa sute de proprietăţi.

Modalităţi de despăgubire

Despre modalitățile de despăgubire ale cetățenilor ale căror proprietăți vor fi afectate de gazoduct, conducerea Transgaz a ținut să facă următoarele precizări: „În conformitate cu dispozițiile legislației special în domeniul gazelor natural, despăgubirile acordate proprietarilor se stabilesc și se datorează de la momentul exercitării efective a drepturilor legale de uz și servitute pe terenurile în cauză. Legiuitorul a prevăzut la articolul 8 din Legea numărul 185/2016, că drepturile de uz și servitute asupra imobilelor aflate în proprietate privată se constituie cu titlu oneros, în condițiile acestei legi. SNTGN Transgaz SA, în calitate de iniţiator al acestui proiect, va plăti sau după caz, va consemna: indemnizații lunare pentru proprietarii de imobile în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință ca urmare a efectuării lucrărilor necesare realizării acestui proiect; despăgubiri pentru toate pagubele cauzate proprietarilor sau titularilor de activități afectați de xercitare drepturilor de uz și servitute; indemnizațiile anuale ale proprietarilor, în cazul instalațiilor de suprafață, pentru exercitarea dreptului de uz. Indemnizațiile lunare și cele anuale se stabilec pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizați membrii ANEVAR. Modalitatea de calcul  a despăgubirilor ese precizată expres în conținutul dispozițiilor articolului 8 alineatul 5 din Legea numărul 185/2016, sens în care sumele datorate proprietarilor imobilelor sau titularilor de activități afectați de exrcitarea drepturilor de uz și de servitute se stabilesc prin negociere. Acestea vor fi plătite proprietarilor sau titularilor de activități, după caz, pe baza următoarelor criterii: suprafața imobilelor afectate cu ocazia lucrărilor; valorile pentru producțiile existente sau, respective, producțiile estimate ale culturilor și plantațiilor afectate, inclusive în ce privește anul/anii calendaristic/calendaristici în care nu pot fi realizate lucrări de însămânțare sau alte plantații datorită efectuării lucrărilor, comunicate de organele agricole cu atribuții în domeniu- camerele agricole, direcțiile pentru agricultură, Institutul National de Statistică sau bursa agricolă-, precum și pentru amenajările și /sau facilitățile afectate de lucrări, cu luarea în considerare a pierderilor financiare în cazul suprafețelor culturilor ori plantațiilor care fac obiectul proiectelor cu finanțare din fonduri naționale sau comunitare; valoarea pagubelor produse prin scoaterea din funcțiune a amenajărilor de irigații, desecare, drenaj și combaterea eroziunii solului aflate în administrarea/proprietatea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare/federațiilor de oragnizații de îmbunătățirti funciare/organizațiilor de îmbunătățiri funciare; activitățile restrânse cu ocazia executării lucrărilor”, a precizat pentru Gazeta Oltului, Ion Steriu, directorul general al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale  „Transgaz” SA Mediaș.

Numai în oraşul Scorniceşti, potrivit primarului Ion Prioteasa, gazoductul va traversa nu mai puţin de 770 proprietăţi, atât ale unor persoane fizice, cât şi societăţi. Deja proprietarii terenurilor, peste care va trece conducta de gaze, şi-au dat consimţământul, (ca gazoductul să treacă pe terenurile lor), urmând ca aceştia să fie despăgubiţi de către Transgaz. Şi în comuna Corbu conducta de gaz natural va traversa câteva zeci de proprietăţi. Primarul comunei Corbu, Constantin Dinuţ, a declarat pentru Gazeta Oltului, că nu este vorba despre nici un imobil pentru care va trece conducta, ci numai teren, de anumită categorie de folosinţăLa Oporelu, potrivit primarului Valentin Burciu, conducta de gaz natural va traversa aproape 200 de proprietăţi, pe o lungime de șapte kilometric. Şi pe la Priseaca va trece această conductă însă pe o porţiune foarte mică, traversând doar trei proprietăţi, ne-a declarat, Gheorghe Florea, primarul comunei Priseaca. La Teslui sunt însă aproximativ 70 de persoane care vor primi despăgubiri de la companiaTransgaz, potrivit edilului ef al comunei Mihăiță Lăzărescu. Ultima localitate din judeţul Olt care va fi traversată de gazoduct este Grădinari. Şi aici conducta de gaz natural va trece pe terenurile a 219  proprietari, a declarat, pentru Gazeta Oltului, Ioana Mihai, primarul comunei Grădinari. Gazoductul va avea 529 de kilometri pe teritoriul țării noastre, va traversa 11 județe, 79 de localități și circa 20.000 proprietăți private. Conducta va fi funcțională în 2020, când ExxonMobil și OMV Petrom vor începe extracția gazelor naturale din Marea Neagră. Gazoductul BRUA va lega Bulgaria, România, Ungaria și Austria, și face parte din strategia Uniunii Europene de asigurare a independenței energetice. Comisia Europeană a aprobat încă de acum un an pentru Transgaz o finanțare nerambursabilă de peste 179 de milioane de euro, pentru a construi partea din BRUA care traversează România de la Giurgiu la Nădlac. Valoarea estimată a proiectului BRUA se ridică la 560 de milioane de euro, la care se adaugă investiţia pentru conexiunea dintre nodurile tehnologice Tuzla și Podişor, de 278 de milioane de euro. De-a lungul traseului conductei se vor amplasa 38 de staţii de robinete de secţionare, din care 33 pe firul conductei şi 5 în incinta staţiilor de comprimare gaz, precum şi 18 staţii de protecţie catodică. Realizarea unui nou coridor european de transport al gazelor naturale, care va conecta Bulgaria cu Austria prin România şi Ungaria (BRUA), va spori securitatea aprovizionării cu gaze a ţărilor europene şi va reduce dependenţa energetică la nivel european şi regional, permiţând astfel diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze naturale

Ilie Bîzoi