În atenția contribuabililor: Plata obligaţiilor fiscale se efectuează într-un cont unic

0
257

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt informează contribuabilii că obligaţiile fiscale datorate de aceștia se plătesc, începând cu 1 iulie 2018, în contul unic 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia.

Categoriile de obligaţii fiscale care se plătesc în contul unic sunt prevăzute în anexa la Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1612/2018 pentru aprobarea nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic. Impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.

Pentru plata obligaţiilor fiscale efectuate după data de 1 iulie  2018 nu se mai utilizează conturile unice 20.A.47.01.00 ‘’ Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire ’’şi 55.02 ‘’ Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire ‘’.

Plăţile efectuate după data de 1 iulie 2018 pentru stingerea obligaţiilor fiscale în conturile unice 20.A.47.01.00 şi 55.02 vor fi redirecţionate de către unităţile de Trezorerie a Statului în contul unic 55.03 până la data de 30 septembrie 2018. După această dată, eventualele plăţi efectuate de contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 şi 55.02 se vor returna plătitorilor”, susțin reprezentanții AJFP Olt.

Informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală www.anaf.ro, accesând următorul link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/legislatie/ro_anaf_asiscontr_pf_legislatie/ro_anaf_asistcontr_legislatie_ordine_anaf/!ut/p/a1.

Ilie Bîzoi