În atenția cetățenilor interesați de Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

0
1000

Având în vedere interesul deosebit al cetățenilor din județul Olt pentru înscrierea în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, Agenția pentru Protecția Mediului Olt aduce la cunoștința publicului interesat, următoarele:

Ghidul de finanţare a Programului  privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice  pentru producerea de energie electrică,  în vederea acoperirii necesarului de consum  şi livrării surplusului în reţeaua naţională, a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 1287 / 5 decembrie 2018 și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1061 / 14 decembrie 2018.

Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare.

Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Administrația Fondului pentru Mediu şi/sau Ministerul Mediului, conform art. 38, alin. 1 și 2  din prezentul ghid de finanțare.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.