Fiscul oltean scoate la vânzare o brutărie

0
815

O brutărie din comuna Grojdibodu a fost scoasă la vânzare de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt. Licitația va avea loc la sediul Serviciului fiscal orășenesc Corabia, din strada C.A Rosetti, numărul 64, în ziua de 27 iulie 2017.

Patronul brutăriei din Grojdibodu a ajuns în atenția Fiscului oltean pentru că nu și-a achitat la timp dările către stat. Consecința: brutăria și alte două utilaje (cuptor patiserie „Matina” și un malaxor de aluat) au intrat în proprietatea statului până la recuperarea datoriilor. Clădirea spațiu de producție brutărie, proprietate a debitorului Pan Complex SRL, are o suprafață de 229,40 mp, iar prețul de pornire a licitației este 53.735 de lei fără TVA. Pentru cuptorul de patiserie Fiscul a stabilit un preț de pornire a licitației, exclusiv TVA de 440 de lei, în timp de malaxorul de aluat este evaluat la 220 de lei. Bunurile sunt scoase la licitație pentru a treia oară, deocamdată nefiind găsit niciun cumpărator. Contactat telefonic, Marin Brulea, proprietarului brutăriei nu neagă faptul că ar avea datorii la Fisc. Acesta este însă convins că aproape jumătate din cuantumul datoriei o reprezintă accesoriile, adică dobânzile şi penalităţile  „Cred că datoria mea către Finanţe este mai mare decât sumele stabilite de Fisc pentru vânzarea acestor bunuri la licitaţie. Probabil că jumătate din debit o reprezintă accesoriile, adică dobânzi şi penalităţi, întrucât penalităţile au curs timp de vreo trei ani, în perioada 2010-2013. Fiscul a pus sechestru pe brutărie. Cred că datoriile se ridică în prezent la aproximativ 1 miliard de lei vechi. Situaţia este încurcată. Brutăria nu mai funcţionează de circa doi ani”,a precizat patronul brutăriei. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare, în cazul vânzării la lictație, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscal restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Data limită pentru depunerea ofertelor este 26 iulie 2017.

Ilie Bîzoi