Fiscul oltean scoate la vânzare autoturisme la jumătate de preț – Cu cât se vinde o Dacia Logan

0
563

Două autoturisme îşi caută noi proprietari. Bunurile sunt scoase la vânzare prin licitaţie pentru a patra oară de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt, în data de 9 iulie, în Slatina, în strada Arcului numărul 1. Cetăţenii interesaţi de chilipiruri, care acum sunt puse în vânzare la jumătate de preţ, trebuie să depună dosarul până pe 8 iulie 2019. 

Două maşini aflate sub sechestrul Fiscului vor fi scoase, în următoarele zile, la vânzare, preţurile de pornire ale licitaţiilor fiind diminuate cu 50%, față de prețul primei licitații.

Astfel, oltenii amatori de chilipiruri pot să-şi achiziţioneze următoarele autoturisme: autoturism Dacia Logan, an fabricație 2009, benzina, culoare alb, preț de evaluare sau de pornire al licitației, preț evaluare redus 50%, exclusiv TVA, 7.000 de lei și autoturism Dacia Logan, an fabricație 2009, benzina, culoare alb,  preț de evaluare sau de pornire al licitației, preț evaluare redus 50%, exclusiv TVA, 7.000 de lei.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 8 iulie 2019. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participare la licitații ofertanții trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data licitației: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrosrii de garanție, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport și declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul AJFP Olt sau la numărul de telefon 0249. 412.155, interior 225.