TERENURI ȘI MAȘINI, SCOASE LA LICITAȚIE DE FISCUL DIN OLT

0
955

Mai multe licitaţii vor fi organizate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelelor Publice (AJFP) Olt prin Serviciul Fiscal Orășenesc Balș care încearcă să vândă bunuri executate silit de la firme sau persoane fizice cu datorii. Dacă în unele situații bunurile sunt scoase pentru a doua oară la licitație, în alte cazuri licitațiile se află la a III-a strigare. Licitațiile vor avea loc pe 28 aprilie la sediul Serviciului Fiscal orășenesc Balș, strada Nicolae Bălcescu, numărul 13.

Pe 28 aprilie, Serviciul Fiscal Orășenesc Balș din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, scoate la vânzare o serie de bunuri, data limită pentru depunerea ofertelor fiind 27 aprilie 2021.

Printre acestea se numără un teren, arabil, intravilan în suprafață de 666,50 mp situat în comuna Bobicești, preț de pornire al licitației 5.000 lei, exclusiv TVA; teren, arabil, extravilan în suprafață de 2591,50 mp situat în comuna Bobicești, preț de pornire al licitației 4.000 lei, exclusiv TVA; teren, arabil, extravilan în suprafață de 8000 mp situat în comuna Bobicești, preț de pornire al licitației 10.500 lei, exclusiv TVA; teren, arabil, extravilan în suprafață de 195,50 mp situat în comuna Bobicești, preț de pornire al licitației 150 lei, exclusiv TVA; teren, arabil, extravilan în suprafață de 1163 mp situat în comuna Bobicești, preț de pornire al licitației 1.150 lei, exclusiv TVA. Bunuri scoase la mezat se află la a treia strigare.

Tot pe 28 aprilie, Serviciul Fiscal Orășenesc Balș, scoate la licitație un autoturism Iveco Daily autoutilitară, an fabricație 2006, preț de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA 12.750 de lei și autoturism marca Mercedes Benz Sprinter autoutilitară, an fabricație 2007, lipsă motor, preț de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA 12.750 de lei.  Bunurile scoase la vânzare se află la a doua strigare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport și declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.