Fiscul din Olt vinde la licitație mai multe bunuri imobile

0
1906

Mai multe licitaţii vor fi organizate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelelor Publice (AJFP) Olt prin Serviciul Fiscal Orășenesc Balș care încearcă să vândă bunuri executate silit de la firme sau persoane fizice cu datorii. Dacă în unele situații bunurile sunt scoase pentru prima oară la licitație, în alte cazuri licitațiile se află la a 15-a strigare. Licitațiile vor avea loc pe 5 martie la sediul Serviciului Fiscal orășenesc Balș, strada Nicolae Bălcescu, numărul 13.

Pe 5 martie, Serviciul Fiscal Orășenesc Balș din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, scoate la vânzare o serie de bunuri, data limită pentru depunerea ofertelor fiind 4 martie 2020.

Printre acestea se numără un teren liber, arabil, intravilan în suprafață de 666,50 mp situat în comuna Bobicești, preț de pornire al licitației 10.000 lei, exclusiv TVA; teren liber, arabil, extravilan în suprafață de 2591,50mp situat în comuna Bobicești, preț de pornire al licitației 8.000 lei, exclusiv TVA; teren liber, arabil, extravilan în suprafață de 8000 mp situat în comuna Bobicești, preț de pornire al licitației 21000 lei, exclusiv TVA; teren liber, arabil, extravilan în suprafață de 195,50mp situat în comuna Bobicești, preț de pornire al licitației 300 lei, exclusiv TVA; teren liber, arabil, extravilan în suprafață de 1163 mp situat în comuna Bobicești, preț de pornire al licitației 2300 lei, exclusiv TVA. Bunuri scoase la mezat se află la prima strigare.

Tot pe 5 martie, Serviciul Fiscal Orășenesc Balș, scoate la licitație un  ansamblu de clădiri în suprafață de 71,21 mp compus dintr-o cameră, bucătărie și parțial sală în suprafață de 30,21 metri pătrați dintr-o casă de locuit compusă din trei camere, bucătărie și sală plus anexă gospodărească cu trei încăperi în suprafață de 24,60 metri pătrați plus pivniță în suprafață de 9,30 metri pătrați plus aplecătoare cu structură din țeavă și țiglă în suprafață de 16,40 metri pătrați și construit din cărămidă și teren aferent în suprafață de 71,21 metri pătrați, situate în localitatea Voineasa, sat Mărgăritești, preț de evaluare/de pornire al licitației 27.500 de lei, exclusiv TVA; teren care nu este aferent clădirii/părții de clădire/ansamblului de clădiri intravilan în suprafață de 1447 metri pătrați situat în localitatea Voineasa, sat Mărgăritești, preț de evaluare/de pornire al licitației 6.650 lei, exclusiv TVA. Bunurile scoase la vânzare se află la a noua strigare.

Nu în ultimul rând, în aceeași zi, Fiscul din Balș, scoate la licitație o clădire/părți de clădire/ansamblu de clădiri în suprafață de 84 de mp, suprafață desfășurată 168 mp, regim de înălțime P+M, și construită din cărămidă și teren aferent în suprafață de 84, situate în localitatea Bârza, strada Teilor, preț de pornire al licitației 46.550 RON (exclusiv TVA) și teren care nu este aferent clădirii/părții de clădire/ansamblului de clădiri intravilan în suprafață de 500 mp situat în localitatea Bârza, strada Teilor, preț de pornire al licitației 3.300 RON (exclusiv TVA). Ambele licitații se află la al 15- lea termen.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte la termenul de vânzare la locul fizat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport și declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.