FISCUL DIN OLT, ANUNȚ IMPORTANT

0
980

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt informează contribuabilii că începând cu data de 31.03.2021, a fost implementat sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 435/25.03.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 319 din 30.03.2021.

Conform prevederilor ordinului mai sus menţionat, conectarea caselor de marcat la sistemul informatic al ANAF se realizează cu respectarea următoarelor termene :

a) până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;

b) până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici;

c) operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Prin excepţie, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere, cu respectarea următoarelor termene:

  • până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;
  • până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici;
  • în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, operatorii economici care achiţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021.

 Declaraţia pe propria răspundere prin care utilizatorul declară că utilizează aparatul de marcat electronic fiscal instalat în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice (formularul F4110) se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Descărcare Declaraţii şi se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanţă.

Operatorii economici, care depun declarația menționată, vor continua să îndeplinească obligaţiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat prin transmiterea lunară a formularului A4200 (electronic, format PDF, on-line) sau, după caz, a formularului F4109 „Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate“.

Având în vedere că, ANAF, prin intermediul serviciului ”Spaţiul Privat Virtual”, transmite lunar mesaje operatorilor economici utilizatori de aparate de marcat, cu privire la eventualele disfuncționalități identificate urmare conectării la sistemul informatic național, pentru ca aceștia să întreprindă demersurile ce se impun în vederea remedierii deficiențelor, se recomandă înregistrarea operatorilor economici în SPV, pentru o comunicare facilă între operatorii economici și autoritățile fiscale.

Informaţii suplimentare referitoare la procesul de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale pot fi obţinute consultând Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea Servicii online-Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat).