Firmele care au optat pentru plata defalcată a TVA vor aplica sistemul Forexebug

0
186

Operatorii economici şi alte entităţi care au optat pentru deschiderea la unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de disponibil destinate încasării şi plăţii defalcate a TVA în condiţiile Ordonanţei Guvernului numărul 23/2017 privind plata defalcată a TVA, vor aplica Sistemul naţional de raportare – Forexebug.

Potrivit datelor furnizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, operatorii economici şi alte entităţi pot înrola în Forexebug persoane care deţin certificate digital calificat pentru următoarele operaţiuni: vizualizarea rapoartelor generate de sistem (extrase de cont, notificări sau alte rapoarte generate de sistem); semnarea şi transmiterea documentelor în format electronic ( ordinul de plată multiplu electronic-OPME sau alte documente electronice stabilite prin procedura de sistem ). Actele normative privind plata defalcată a TVA sunt publicate pe portalul „Sistemul naţional de raportare Forexebug”, în secţiunea „Informaţii Publice”– „Acte normative–plata defalcată a TVA” sau pot fi vizualizate accesând următorul link:https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/aplicatii/info_publice/acte_normative_tva/.

Ilie Bîzoi