Fermierii olteni care vor să se înscrie în Programul „Usturoiul” pot să trimită dosarele prin poștă

0
365
Executivul a aprobat „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”. Fermierii se pot înscrie până pe 15 mai 2020, inclusiv, iar perioada de cerere în care producția de usturoi poate fi valorificată este între 1 iulie-20 noiembrie, inclusive.
Reprezentanții Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt spun că solicitanții înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune documentele justificative care să ateste comercializarea producției de usturoi până la 27 noiembrie 2020,inclusiv.
Pentru a fi eligibili, fermierii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
-să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere usturoi, anul ……., beneficiar numărul …………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………………./Municipiului Bucureşti”;
-să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa declarată;
-să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii;
-să facă dovada producţiei realizate  prin documente justificative;
-să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat cu tratamentele aplicate culturii.
Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
-copie act identitate solicitant/împuternicit;
-copie certificat de înregistrare la ORC,în cazul persoanelor juridice;
-dovadă cont bancar activ;
-adeverință,în original,care să ateste,conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere,în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
-declarație pe propria răspundere;
-copie a filelor din Registrul agricol deschis la primărie,din care să rezulte suprefețele cultivate cu usturoi.
Fermierii din județ pot trimite dosarele prin poștă.
„Având în vedere starea de urgență instituită la nivel național și măsurile dispuse pentru prevenirea și limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu coronavirus (COVID-2019) ,respectiv limitarea programului cu publicul, avem rugămintea de a-i îndruma pe solicitanți să transmită dosarul cu documentele aferente prin poștă, urmând ca instituția noastră să transmită electronic numărul de înregistrare din registrul unic. Pentru o mai buna comunicare, în această perioadă, solicitanții să ne transmită un număr de telefon, la care pot fi contactați. Responsabilul cu gestionarea registrului unic,din cadrul DAJ OLT este doamna Manta Elena, iar datele de contact sunt: telefon:0249430538, fax:0249416538”, se arată într-un comunicat al DAJ Olt.
Sprijinul financiar este de maximum 3.000 euro la hectar, iar cererile se depun până la data de 15 mai inclusiv.

16 fermieri olteni au solicitat acest ajutor de minimis, anul trecut.