Fermierii olteni au cerut subvenția la usturoi pentru 206 hectare

0
215

173 de fermieri olteni s-au înscris în Programul Usturoiul. Sunt fermieri din toate zonele județului, aceștia înțelegând exact condițiile pe care le au de îndeplinit.

Directorul adjunct al Direcției pentru Agricultură Olt, Ion Anuța, a precizat că s-a cerut subvenția pentru 206 hectare cu usturoi, suprafața fiind semnificativ mai mare față de anul trecut.

„La usturoi stăm foarte bine față de anul trecut. 173 de fermieri s-au înscris în program, cu o suprafață de 206,37 hectare, sunt agricultori de peste tot din județ. Fiecare început a fost mai lent, acum fermierii olteni au înțeles condițiile și beneficiile”, a spus Anuța.

Fermierii pot depune în continuare cereri pentru a primi subvenția până pe 15 mai 2020, inclusiv, iar perioada de cerere în care producția de usturoi poate fi valorificată este între 1 iulie-20 noiembrie, inclusiv.

Reprezentanții Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt spun că solicitanții înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune documentele justificative care să ateste comercializarea producției de usturoi până la 27 noiembrie 2020, inclusiv.

Pentru a fi eligibili, fermierii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

-să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere usturoi, anul ……., beneficiar numărul;

-să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa declarată;

-să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii;

-să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative;

-să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat cu tratamentele aplicate culturii.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

-copie act identitate solicitant/împuternicit;

-copie certificat de înregistrare la ORC,în cazul persoanelor juridice;

-dovadă cont bancar activ;

-adeverință, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere,în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

-declarație pe propria răspundere;

-copie a filelor din Registrul agricol deschis la primărie, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

Sprijinul financiar este de maximum 3.000 euro la hectar.