„Factorul politic nu mi-a influenţat activitatea”

-Interviu cu Iulian Smarandache, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Olt

0
585

După mai bine de patru ani de când se află în fruntea Casei Judetene de Pensii (CJP) Olt, directorul executiv Iulian Smarandache vorbeşte într-un interviu acordat despre strategia care a dus la eficientizarea activităţii instituţiei, dar si despre viitorul sistemului public de pensii.

În ce condiţii poate să iasă la pensie o persoana pe caz de boală, pentru că ştim că în anii anteriori erau foarte mulţi cei care se prevalau de boli pe care le aveau şi doreau să iasă la pensie?

Conform prevederilor articolului 71 din Legea numărul 263/2010 evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de către medicul specializat în expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice. Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul solicitantului. În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.  De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 73 din Legea numărul 263/2010 beneficiază de pensie de invaliditate, persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca  dacă au realizat stagiu de cotizare în condiţiile legii. În consecinţă, numai dupa emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate se poate solicita acordarea pensiei de invaliditate.  Pentru emiterea deciziei medicale solicitanţii trebuie să depună la Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii Olt o cerere tip şi documentele medicale privind starea de sănătate actuală.

Care sunt cele mai importante decizii pe care le-aţi luat de când sunteţi director şi ce vă propuneţi pe viitor?

Pentru fluidizarea activităţii de acordare a relaţiilor cu publicul la ghişeele instituţiei a fost instalat un sistem electronic de dirijare a publicului bazat pe bonuri de ordine care si-a dovedit eficacitatea. Deşi există un program stabilit de acordare a audienţelor de către conducerea instituţiei, pentru a veni în întâmpinarea publicului care se adresează instituţiei, se acordă audienţe şi în afara programului. De asemenea, am reusit sa închiriem şi să amenajăm un spaţiu pentru arhiva pasivă a instituţiei. Pentru informarea promptă a asiguraţilor şi pensionarilor cu privire la modificările legislative, în continuare vom proceda la actualizarea site-ului instituţiei, la afişarea acestor informaţii la sediul instituţiei, precum şi la mediatizarea lor în presa locală. Cu privire la biletele de tratament balnear ce se distribuie prin Casa Judeţeană de Pensii Olt precizăm că se comunică în presa locală alocarea locurilor pe staţiuni, datele de distribuire a acestora precum şi biletele disponibile de la fiecare serie. Acţiunile ce vor fi întreprinse în perioada următoare de către instituţia noastră se circumscriu planului guvernamental elaborat pentru această perioadă.

Factorul politic a avut vreo imixtiune în activitatea instituţiei? Au existat vreodată presiuni politice?

Casa Judeţenă de Pensii Olt este  organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii numărul 263/2010. Casa Judeţeană de Pensii Olt asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. În ceea ce mă priveste, factorul politic nu mi-a influenţat activitatea totul decurgând în litera şi spiritul prevederilor legale.

Este printre puţinele instituţii din judeţ unde uşa biroului dumneavoastră este deschisă în permanenţă pentru olteni indiferent că sunt sau nu zile de audienţă?

Am acordat audienţe tuturor persoanelor care s-au prezentat la sediul instituţiei şi au solicitat acest lucru fără a respecta cu stricteţe programul stabilit pentru audienţe. De asemenea, pentru cazurile sociale deosebite s-au soluţionat cu prioritate dosarelor de pensie de  invaliditate gradul I , a celor de urmaş pentru copiii minori sau a urmaşilor care nu realizează venituri şi a persoanelor care nu vin din activitate .

Se spune că persoanele vârstnice sunt mai dificile, iar dumneavoastră lucraţi zilnic cu ele. Cum faceţi faţă unei asemenea situaţii?

 Având în vedere că pensionarii reprezintă în general o categorie socială defavorizată, am depus permanent eforturi pentru rezolvarea în limitele cadrului legal a problemelor din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale care mi-au fost aduse la cunoştinţă de către aceştia cu ocazia audienţelor sau a diverselor întâlniri.

Cu ce probleme mai vin pensionarii la audienţe?

Majoritatea problemelor cu care se prezintă pensionarii la audienţe sunt referitoare la reţinerile care se fac din pensii ca urmare a adreselor de înfiinţare poprire transmise de executorii judecatoreşti, administraţiile financiare şi primării precum şi pentru a solicita bilete de tratament în anumite staţiuni şi perioade.

Se vehiculează ideea că peste 20-30 de ani sistemul de pensii nu va mai putea asigura plata pentru actualii cotizanţi. Este adevărat?

Referitor la acestă întrebare pot să vă spun că exista mai multe scenarii, elaborate de specialişti din cadrul Comisiei Europene sau de către cei ai Băncii Mondiale, unele mai pesimiste, iar altele mai incurajatoare. Sistemele de pensii ale statelor membre ale uniunii europene sunt organizate pe un sistem de trei piloni, însă aceştia nu sunt identici pentru toate ţările membre. Fiecare stat a gândit şi elaborat propriul sistem. Sistemul de pensii din Romania a fost proiectat ţinându-se seama de realitatea unor fenomene sociale, cum sunt: îmbătrânirea populaţiei şi sporul demografic redus. Sistemul public de pensii este garantat de stat şi se bazează pe principiul contributivităţii şi redistribuirii. Statistic vorbind, raportând numărul de pensionari aflaţi în plată la finele lunii decembrie 2016 la numărul de contribuabili ai sistemului public de pensii, din aceeaşi perioadă, în judeţul Olt, se constată existenţa unui raport de dependenţă al sistemului public de pensii în medie de 1,51 pensionari la un contribuabil. Începând cu anul 2008, în baza prevederilor Legii numărul 411/2004, asiguraţilor care aveau la acel moment vârsta sub 35 ani şi opţional cei cu vârsta între 35-45 ani li se dirijează o parte din contribuţia individuală de asigurări sociale către la pilonul II de pensii reprezentând ,,pensii private obligatorii”  ceea ce va conduce ca la data îndeplinirii condiţiilor de înscriere la pensie să beneficieze  de un venit suplimentar sub forma pensiilor private. De asemenea, Ministerul Muncii are în vedere diversificarea surselor de venit ale viitoarelor generaţii de pensionari prin elaborarea unei legi a pensiilor ocupaţionale care în momentul de faţă se află în stadiu de proiect. Totodată, pentru asiguraţi există posibilitatea contribuirii şi la pilonul de pensii facultative, denumit şi pilonul III . În concluzie, consider că nu există, cel puţin în prezent, motive de îngrijorare asupra sistemului de pensii.

Care este timpul mediu pentru soluţionarea unui dosar de pensie  depus la CJP Olt?

Dosarele de pensie cazuri noi se soluţionează în termenul legal prevăzut de lege, de 45 zile, termenul fiind calculat de la data depunerii cererii însoţită de documente până la data emiterii deciziei de pensiei. Decizia însoţită de carnetul de muncă se transmite cu scrisoare recomandată  la domiciliul beneficiarului şi poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii. Totodată, decizia este comunicată pentru punere în plată în sistem automat, astfel încât, beneficiarul să primească drepturile de pensie în cel mai scurt timp.

Care este evoluţia numărului de pensionari din judeţul Olt?

 În evidenţa Casei Judetene de Pensii Olt în prezent se află un număr de 112.055 pensionari, din care 92.849 pensionari din sectorul de stat şi 19.206 pensionari din sectorul agricol. Numărul pensionarilor din sistemul public este în scădere, situaţia prezentându-se dupa cum urmează: în 2015 – 116.404 pensionari,  în 2016 -112.662 pensionari.

Care este situaţia biletelor de tratament şi care sunt staţiunile preferate de olteni?

Biletele de tratament se acordă în baza criteriilor stabilite prin Ordinul Presedintelui C.N.P.P nr.129/07.03.2017. Pentru obţinerea unui bilet de tratament solicitanţii trebuie să trimită o cerere – tip, însoţită de copie a actului de identitate. Cererile pentru obţinerea unui bilet de tratament balnear se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Prin cerere solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni . Casa Judeţeană de Pensii prin compartimentul de specialitate are obligaţia de a prelua corect în aplicaţia informatică SPA pusă la dispoziţie de către Casa Naţională de Pensii Publice toate elementele cererii. Alocarea biletului de tratament se face automat, în aplicatie, prin calcularea unui punctaj pentru fiecare solicitant pe baza unor criterii specifice: pentru pensionari : daca a beneficiat de bilet de tratament în ultimii doi ani, categoria de pensie , cuantumul total brut al drepturilor de pensie; pentru asiguraţi: daca a beneficiat de bilet de tratament în ultimii doi ani, nivelul câştigului brut de natură salarială realizat ce constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale; pentru beneficiarii de drepturi acordate în baza unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public: dacă a beneficiat de bilet de tratament în ultimii doi ani, cuantumul total brut al drepturilor de pensie şi drepturi băneşti prevăzute de legi speciale; pentru beneficiarii de drepturi acordate în baza Legii numărul 448/2006: daca a beneficiat de bilet de tratament în ultimii doi ani, gradul de handicap şi cuantumul veniturilor realizate( cuantumul total brut al drepturilor de pensie, al drepturilor băneşti prevăzute de legi speciale, câştig brut de natură salarială realizat şi venit asigurat pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale conform evidenţelor casei teritoriale de pensii. De la începutul anului si până la momentul acestui interviu la Casa Judeţeană de Pensii Olt s-au înregistrat un număr de 3.850 cereri pentru bilete de tratament, din acestea 80% vizând perioada de sezon. Staţiunile cele mai solicitate sunt staţiunile: Olăneşti, Călimăneşti-Căciulata, Govora, Herculane, Covasna şi staţiunile de pe litoral.

 Ce ne puteti spune despre serviciile publice online de care pot beneficia cetăţenii ?

Prin proiectul „Servicii publice online destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale”, Casa Naţională de Pensii Publice furnizează o platformă de servicii electronice pentru cetăţeni. Această platformă poate fi accesată pe site-ul de internet www.cnpp.ro şi oferă atât o secţiune cu informații destinate publicului larg cât şi o secţiune privată, a fiecărui cetăţean. Pentru accesarea acestei secţiuni private, fiecare persoană va avea nevoie să îşi creeze un cont on line pe site-ul www.cnpp.ro, secţiunea „De ce să îmi fac cont?”. Pentru crearea unui cont online vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator şi să îşi exprime acordul pentru condiţiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont. Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii şi salvarea cererii nu este posibilă daca acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea. Structura formularului este următoarea : Date de identificare: Numele şi prenumele; CNP; Adresa de e-mail; Act de identitate; Adresa de domiciliu; Se introduce text (Cod CAPTCHA); Se apasă butonul de finalizare formular. După finalizarea completării formularului se apasă butonul Print pentru a putea fi semnat olograf, în original, pe hârtie. Pentru obţinerea datelor de acces, după ce s-a tipărit cererea trebuie parcurse urmatoarele etape: Se semnează cererea; Solicitantul se va prezenta personal cu cererea semnată la oricare casă teritorială de pensii, fără a fi restricționat să se deplaseze doar la casa teritorială de pensii în aria căreia are domiciliul, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu documentele justificative în original şi copie  pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra  contul (mandat, împuternicire notarială, etc.); Cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul casei teritoriale de pensii. După aprobare vor fi transmise datele de acces (nume utilizator şi parolă) solicitantului, pe e-mailul specificat de acesta în cerere. Acest flux este necesar pentru menținerea integrității datelor personale proprii. Acordul utilizării datelor personale este dat prin introducerea datelor personale și semnarea olografă a acestei cereri. După aprobarea cererii de creare a contului on-line cetăţenii pot beneficia de următoarele servicii electronice: Servicii electronice pe zona de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; Servicii electronice pe zona de evidentă contribuabili şi Servicii electronice pe zona de accidente de muncă si boli profesionale.

Ilie Bîzoi