Ex Magister

0
268
bdr

       Moto: „Un adevărat profesor nu-ţi porunceşte să intri în casa înţelepciunii sale, ci mai degrabă te conduce înspre pragul propriei tale minţi.” – Kahlil Gibran, Profetul

 

    Ce înseamnă să fii un bun dascăl? Înseamnă să fii aproape de copii, să le cunoşti sufletele şi să-i ajuţi să meargă singuri pe drumul învăţăturii. Un dascăl formează oamenii cu aceeaşi dăruire cu care un maestru olar modelează vase de lut, cu aceeaşi grijă cu care un meşter zidar pune cărămidă cu cărămidă la fundaţia unei clădiri.

       Aristotel spunea că cel care ştie posedă abilitatea de a materializa cunoştinţele pe care le deţine şi de a le fructifica prin creaţii proprii, dar cel care înţelege, îi învaţă şi pe alţii. Doar un dascăl poate să materializeze, înaintea copiilor, cunoştinţele pe care cu toată dragostea le împărtăşeşte, învăţându-i în acelaşi timp mecanismele şi importanţa progresului civilizaţiei şi gândirii umane.

          Un dascăl este acel l’uomo universale pe care Leonardo da Vinci îl punea în centrul idealului său uman, ca pe un fel de axis mundi, simbol al perfecţiunii şi simetriei ontologice, fiindcă printr-un dascăl transpare idealul social al unei civilizaţii construite prin gnoză şi având în centru cultura valorilor umane perene. Astfel, dascălul devine un nou Atlas mitologic, purtând pe umerii săi lumea educaţiei.

            Să dăm Cezarului ce este al Cezarului şi dascălului ce este al dascălului! Mulţumesc cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Nicolae Coculescu”, celor care prin activitatea lor la catedră demonstrează în fiecare zi că numele de Dascăl este o cunună de lauri pe care o poartă onorabil. „Noblesse oblige”, spunea Balzac în „Crinul din vale”, „Noblesse oblige”, spunem noi, educatorii, învăţătorii şi profesorii, în fiecare moment şi vom spune întotdeauna, purtând educaţia în suflet ca pe un stindard şi ca pe un izvor nesecat de energie şi talent pedagogic, întru formarea şi instruirea noilor generaţii.

Director Steluţa Bărbulescu