EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ? ACUM AI DE UNDE SĂ ALEGI!

0
600

Primăria Comunei Scărişoara, angajează un referent debutant și un paznic, contractele fiind pe perioadă nedeterminată. Nu se cere vechime. Concursul va avea loc în perioada 2- 7 iulie 2021. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Scărişoara, str. Romanaţi nr. 78. judeţul Olt, telefon 0249/533.361.

Primăria Municipiului Caracal organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de coregraf (S) debutant la Centrul Cultural Municipal „Radu Șerban”, Caracal. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Piaţa Victoriei nr. 10, telefon: 0249/511.384, interior 124, fax 0249/517.516.

Spitalul Județean de Urgență Slatina angajează 20 de asistenți medicali, specialitatea medicină generală. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, str. Crişan nr. 5, judeţul Olt – telefon 0736/373.205.

Primăria Comunei Vădastra angajează referent cultural debutant, contractul fiind pe perioadă nedeterminată. Candidații trebuie să aibă studii medii și  nivel mediu de cunoștințe de operare calculator. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vădastra, str. Mihai Viteazul nr. 77 B, judeţul Olt, telefon 0249/539.012.

 Şcoala Gimnazială Dobrun angajează pe perioadă nedeterminată doi îngrijitori și un muncitor. Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Dobrun, cu sediul în comuna Dobrun, Str. Principală nr. 131, județul Olt, telefon 0784/456.593.

 Primăria orașului Scornicești angajează un consilier, clasa I, grad superior, la Compartimentul Impozite și Taxe Locale, Executări Silite și un consilier, clasa I, grad debutant, la Compartimentul Relații cu Publicul, Petiții, Arhivă, contractele fiind pe perioadă nedeterminată. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 12 iulie 2021, de la ora 10.00, la sediul Primăriei Scornicești.

 Primăria Comunei Ipotești angajează pe perioadă nedeteriminată șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, muncitor calificat I  și muncitor calificat I – buldoexcavatorist. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Ipotești, Str. Principală nr. 99, județul Olt, telefon 0766/778.792.

 Spitalul Orășenesc Corabia angajează doi electricieni, trei fochiști  un lăcătuș mecanic și un paznic. Relaţii suplimentare se obţin la Spitalul Orășenesc Corabia, Judeţul Olt din strada Carpați nr. 116, telefon 0249/560.671.

 Serviciul de Ambulanţă Olt angajează asistenți medicali generaliști, referenți, șoferi, economist și îngrijitoare. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Olt, situat în Slatina, strada Aleea Tineretului, numărul 1A, telefon 0249/43.33.02, interior 213.

 Primăria Oraşului Corabia angajează doi inspectori de specialitate, șofer și muncitor calificat. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraşului Corabia, județul Olt, Strada Cuza Vodă, nr. 54, 0249/560.703.