EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ? ACUM AI DE UNDE SĂ ALEGI!

0
662

Primăria municipiului Slatina angajează portar la Serviciul Administrativ. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Slatina, Județul Olt, din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, telefon 0249/439.233, 0249/439.377.

 Primăria oraşului Balş angajează șef de centru – Creșa Nr. 1, Balș. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0249/450.145.

 Primăria Comunei Spineni angajează asistent medical comunitar. Nu se cere vechime. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Spineni, judeţul Olt, din str. Principală Atunişu nr. 85, telefon: 0758/056.645, 0249/469.609.

 Liceul Tehnologic din comuna Tufeni angajează informatician (0,25 normă) – studii medii. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic din comuna Tufeni, județul Olt, telefon 0249/483.370.

 Primăria oraşului Piatra Olt angajează un muncitor, treaptă profesională I și un muncitor, treaptă profesională IV. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Piatra Olt, din Piatra Olt, Str. Florilor nr. 2, judeţul Olt, la telefon 0724.641.420.

 Clubul Sportiv Municipal (CSM) Slatina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție, vacante. Mai precis, este vorba despre un post de antrenor tir cu arcul la Compartimentul Activități Sportive și de Agrement Club Nautic și un post de inspector de specialitate, grad II  la Compartimentul Achiziții Publice, contractele fiind pe perioadă nedeterminată. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Juridic, Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, de luni până joi, între orele 08.00 – 16.30, vineri între orele 08.00 – 14.00 sau la telefon 0349/738.657.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale angajează un îngrijitor, la U.M. 0360, Slatina. Dosarele de înscriere la concurs se depun  la sediul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Olt, Slatina, Str. Mihai Eminescu nr. 19-21, până pe 28 iunie 2021, ora 16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul central al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 323 A, sectorul 6, telefon 021/202.24.93.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Olt angajează un consilier grad II și doi asistenți medicali. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate Publică Olt din Slatina, Str. Crișan, nr. 9 – 11, jud. Olt, telefon 0249/422.603 sau 0372/394.717.

Spitalului orăşenesc Balş angajează un agent D.D.D.  (dezinfecție, deratizare, dezinsecție) la Compartimentul S.P.I.A.A.M,  doi infirmieri debutanți, la Secția de Pediatrie și Secția de Boli Cronice, un garderobier, un kinetoterapeut în cadrul Compartimentului laborator recuperare, medicină fizică și balneologie, un operator date, un economist debutant, un asistent medical generalist debutant cu studii superioare în cadrul Secției de Medicină Internă, un asistent medical specializarea fizică și balneologie, în cadrul Laboratorului de medicină, un registrator medical debutant și un referent I. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Balş, str. N. Bălcescu nr. 115, județul Olt, telefon 0249/451.650 sau 0249/451.651.

Primăria comunei Gostavățu angajează șofer, grad/treaptă profesională II, în cadrul, Aparatului de Specialitate al Primarului, contractul fiind pe perioadă nedeterminată. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Gostavăţu, judeţul Olt, telefon 0249/532.321.

Primăria Comunei Scărişoara, angajează un referent debutant și un paznic, contractele fiind pe perioadă nedeterminată. Nu se cere vechime. Concursul va avea loc în perioada 2- 7 iulie 2021. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Scărişoara, str. Romanaţi nr. 78. judeţul Olt, telefon 0249/533.361.

Primăria Comunei Vădastra angajează referent cultural debutant, contractul fiind pe perioadă nedeterminată. Candidații trebuie să aibă studii medii și  nivel mediu de cunoștințe de operare calculator. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vădastra, str. Mihai Viteazul nr. 77 B, judeţul Olt, telefon 0249/539.012.

 Şcoala Gimnazială Dobrun angajează pe perioadă nedeterminată doi îngrijitori și un muncitor. Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Dobrun, cu sediul în comuna Dobrun, Str. Principală nr. 131, județul Olt, telefon 0784/456.593.