Emil Albotă, printre inițiatorii propunerii legislative privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe

0
111

Deputatul de Olt, Emil Albotă, se numără printre inițiatorii propunerii legislative privind protectia consumatorilor cu privire la costul total al creditarii si la cesiunea de creante. Propunerea se refera la raporturile juridice dintre consumatori, creditorii financiari şi entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare de creanţe, stabilind reguli de protecţie a consumatorilor contra dobânzilor excesive, în scopul menţinerii echilibrului contractual şi al asigurării integrităţii pieţei financiar-bancare interne.

Printre propuneri se numără: în situaţia depăşirii plafoanelor, consumatorul va solicita creditorului financiar revizuirea contractului, iar creditorul financiar este obligat să efectueze, în termen de maxim 45 de zile de la primirea cererii corespunzătoare a consumatorului, o propunere, în scris, de revizuire a contractului, ţinând cont de situaţia financiară, inclusiv din perspectiva gradului maxim de îndatorare; dobânda anuală efectivă în cazul creditelor de consum nu poate depăşi cu mai mult de 15 puncte procentuale dobânda la facilitatea de creditare practicată de BNR. Prin exceptie, în cazul creditelor de consum în valoare maximă de 15.000 lei, valoarea totală plătibilă de către consumator nu poate depăşi dublul valorii totale a creditului; în cazul în care creditorul financiar este o instituţie financiară nebancară, dobânda anuală efectivă la creditele ipotecare pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi cu mai mult de opt puncte procentuale dobânda la facilitatea de creditare practicată de BNR pe piaţa financiarbancară internă; dacă nivelul dobânzii anuale efective este mai ridicat decât plafoanele stabilite mai sus, acest nivel va fi redus, în mod corespunzător, la cererea consumatorului, fie pe cale amiabilă, fie printr-o hotărâre judecătorească.