DOUĂ PRIMĂRII DIN OLT FAC ANGAJĂRI

0
459

Două primării din Olt fac angajări în această perioadă.

Astfel, Primăria municipiului Caracal are nevoie de un îngrijitor la Serviciul Administrativ, Întreținere, postul fiind pe perioadă nedeterminată. Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă minim ciclul gimnazial de învățământ; nu se solicită vechime în muncă, vechime în specialitate.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 4 martie, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 24 februarie 2021.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Piaţa Victoriei nr. 10, telefon: 0249/511.384, fax 0249.517.516, interior 124, e-mail resurseumane@primariacaracal.ro.

Și Primăria Scărișoara angajează un inspector , clasa I, grad asistent la Compartimentul Economic.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice și vechime în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 17 martie, de la ora 11.00, la sediul Primăriei Scărișoara.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.