DOUĂ PRIMĂRII DIN OLT FAC ANGAJĂRI. PENTRU UN POST NU SE CERE VECHIME

0
600

Două primării din Olt fac angajări în această perioadă.

Astfel, Primăria Mărunței are nevoie de un consilier, clasa I, grad asistent la Compartimentul REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR. Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 11 martie, la sediul Primăriei Mărunței.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.

Și Primăria Radomireşti are nevoie de un șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență. Contractul este pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 3 martie, de la ora 9.00, iar interviul pe 5 martie, de la ora 11.00. Termenul limită de depunere a dosarelor este 18 februarie 2021. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Radomireşti, judeţul Olt, Str. Eroilor nr. 47, telefon: 0249/489.306.