DOUĂ PRIMĂRII DIN OLT FAC ANGAJĂRI. PENTRU UN POST NU SE CERE VECHIME

0
429

Două primării din Olt fac angajări în această perioadă.

Astfel, Primăria comunei Vădastra are nevoie de un muncitor calificat III, la Serviciul de Utilități Publice și un referent cultural debutant, contractele fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă:  studii medii, certificat de calificare în meseria de electrician și vechime de minimum 9 ani în meseria de electrician, pentru postul de muncitor calificat III și studii medii și cunoștințe de operare calculator nivel mediu, pentru postul de referent cultural debutant. Un avantaj îl constituie faptul că pentru postul de referent nu se cere vechime.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 6 mai 2021, de la ora 10:00, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 23 aprilie, ora 14:00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vădastra, str. Mihai Viteazul nr. 77B, judeţul Olt, telefon 0249/539.012.

 

Și Primăria Călui are nevoie  un consilier achiziţii publice, grad superior, la Compartimentul Achiziții Publice, postul fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 17 mai 2021, la sediul Primăriei Călui.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.