DOUĂ PRIMĂRII DIN OLT FAC ANGAJĂRI

0
515

Două primării din Olt fac angajări în această perioadă.

Astfel, Primăria  comunei Sârbii-Măgura angajează un psiholog pentru Centrul de Îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc, contractul fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe aceste post trebuie să aibă: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul psihologie, specializarea psihologie sau psihologie și științele educației și atestat pentru exercitarea funcției de psiholog. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 12 aprilie, de la ora 10.00, iar interviul pe 14 aprilie, de la aceeași oră.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Sârbii-Măgura din str. Coşereni nr. 1, Telefon 0249/481.595, 0761/101.302.

Și Primăria Seaca are nevoie de un inspector, clasa I, grad asistent, la Compartimentul Contabilitate.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice și vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 27 aprilie, de la ora 10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Seaca.