Două localități din Olt, sub supraveghere, după ce la limita cu județul Teleorman au fost confirmate focare de pestă porcină

0
405

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt (DSVSA) a demarat o campanie de informare a instituţiilor direct implicate (Prefectură, Consiliul Judeţean, toate primăriile, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi) şi de instruire a medicilor veterinari, având în vedere contextul epidemiologic actual, sub raportul evoluţiei pestei porcine africane, reprezentat de confirmarea mai multor focare de boală în judeţele limitrofe (Dolj, Vâlcea, Teleorman, Argeş).

Ținând cont de pagubele economice prin procentul ridicat de morbiditate şi mortalitate în rândul efectivelor de suine, este necesară implementarea măsurilor de prevenire a riscului pătrunderii virusului PPA în exploataţiile comerciale de suine, exploataţiile nonprofesionale şi la populaţia de porci mistreţi de pe raza judeţului Olt.

În acest context este necesară respectarea cerinţelor minime de biosecuritate în creşterea porcilor domestici din sectorul nonprofesional (gospodăresc), dar şi la nivelul târgurilor de animale, după cum urmează :

 • Respectarea restricției de funcționare a târgurilor de animale vii, prin evitarea aglomerărilor de animale reducându-se și riscul de introducere a animalelor cu status de sănătate necunoscut, având în vedere că majoritatea comercianților practică comerțul ilicit, fără să facă, cu certitudine, dovada provenienței sau originii reale a animalelor prin mijloacele de identificare ale animalelor și formularele de mișcare;
 • Interzicerea comercializării animalelor, în general și a porcilor în special, în locuri neavizate  și fără documente sanitare veterinare;

.  Supravegherea atentă a circulației animalelor, în general și a porcilor în special și a cărnii și produselor din carne de porc, mai ales în cazul comercianților neautorizați, evitând folosirea spațiilor de comercializare neautorizate și nesupravegheate sanitar veterinar,

 • Conștientizarea populației privind importanța modului de achiziționare a porcilor cu documente sanitare veterinare, a identificării și înregistrării în BND a porcilor din gospodărie, a notificării medicului veterinar concesionar de către proprietarii de animale în orice situație în care se modifică numărul de animale deținut prin fătare, vânzare, cumpărare sau sacrificare.

În cazul apariției unei boli epizootice animalele neidentificate și neînregistrate în BND și în registrul agricol nu se despăgubesc. Totodată trebuie respectate și condițiile minime de biosecuritate în creșterea porcilor;

 • Conștientizarea populației privind cazurile de îmbolnăvire și/sau moarte a porcilor; orice suspiciune de boală sau moarte a porcilor să fie imediat notificată medicului veterinar, primăriei sau la DSVSA;
 • Acordarea unei atenții deosebite ecarisării teritoriului și gestionării subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU). Este interzisă folosirea platformelor sau a gropilor de gunoi pentru aruncarea cadavrelor.
 • Este interzisă creșterea porcilor domestici în regim de semilibertate, pe lângă stâne, cantoane silvice, cantoane situate pe diguri;

Atunci când se identifică astfel de situații, mișcarea animalelor (suine) se va efectua doar cu avizul DSVSA Olt.

Pentru crescătorii de porci se recomandă respectarea următoarelor măsuri pentru protejarea animalelor:

 1. Să nu intre în adăposturile în care se cresc porcii cu încălţămintea şi hainele folosite pe stradă;
 2. Să își dezinfecteze încălțămintea la intrarea în adăpost prin amplasarea unei tăvi cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică;
 3. Să mențină porcii doar în spaţii îngradite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de gospodăria proprie, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici;
 4. Să nu hrănească animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc preparată în familie; dacă există vânători în familie, sub nicioformă apa provenită de la spălarea cărnii de mistreț sau resturi de carne nu trebuie administrată în hrana porcilor domestici;
 5. Să nu scoată scroafele/vierii din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie;
 6. Să nu cumpere purcei din locuri necunoscute, de la persoane necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
 7. Să nu folosească în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, îndeosebi provenită din zone infectate, ca urmare a confirmării pestei porcine africane la mistreți, aceasta reprezentând o potențială sursă de contaminare.

În data de 01.07.2019,  în cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor întrunit în sedinţă la sediul Instituţiei Prefectului Olt, a fost supus spre aprobare planul de măsuri privind supravegherea în localităţile Izbiceni şi Giuvărăşti, ca urmare a confirmării în data de 28.06.2019 a unor focare de PPA la porci domestici aflaţi într-o gospodărie de pe raza localităţii Islaz, judeţul Teleorman. Echipe de medici veterinari se vor deplasa în aceste două localităţi aflate în zona de supraveghere, pentru a efectua recensământul tuturor exploataţiilor de porci, examinarea clinică şi verificarea identificării acestora.