Documente noi în baza cărora se realizează înregistrarea de la distanţă a persoanelor fizice în serviciul Spaţiul Privat Virtual

0
187

Serviciul “Spaţiul Privat Virtual” pus la dispoziţia contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o modalitate de comunicare prin mijloace electronice  care conferă doar avantaje: este uşor de accesat, nu implică nici un cost, poate fi accesat de pe orice dispozitiv mobil cu conexiune la internet, este disponibil 24h/24h, nu implică deplasarea la sediul administraţiei fiscale sau la oficiul poştal pentru a primi un act administrativ fiscal.

Spaţiul privat virtual oferă contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice toate facilităţile comunicării electronice a actelor administrative fiscale emise în formă electronică, precum şi a altor informaţii şi înscrisuri în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestora.

Potrivit unui comunicat remis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt, persoanele fizice se pot înregistra ca utilizatori ai serviciului Spaţiul Privat Virtual pe bază de certificat digital calificat sau pe bază de credenţiale (nume utilizator şi parolă) .

Cererea de înregistrare în SPV a persoanelor fizice pe bază de certificat digital calificat, în nume propriu, este disponibilă  la următorul link:

https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularjuridice.jsp#pf

Cererea de înregistrare în SPV a persoanelor fizice pe bază de nume utilizator şi parolă este disponibilă la următorul link:

https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularInregistrare.jsp

Aprobarea cererii de înrolare în Spaţiul Privat Virtual a persoanelor fizice care se înregistrează în Spaţiul Privat Virtual cu nume de utilizator şi parolă se poate face :

– la ghişeu, caz în care este necesară deplasarea la orice organ fiscal din cadrul A.N.A.F în scopul identificării fizice, având BI/CI original şi copie şi numărul de înregistrare care a fost generat după completarea datelor din cerere şi transmiterea solicitării.În situaţia în care contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal în termen de 10 zile de la data completării datelor în formular, solicitarea  de înregistrare în Spaţiul Privat Virtual este respinsă.În acest caz, procedura de înregistrare în SPV  trebuie reluată.

        – în mediul electronic (fără deplasarea la unul din sediile A.N.A.F), prin alegerea în câmpul ”Tip aprobare” din cerere  a uneia din următoarele opţiuni :

         a)”verificare număr înregistrare decizie’’,situaţie în care în câmpul ’’Număr înregistrare decizie’’ se completează numărul de înregistrare a unei decizii emise contribuabilului de A.N.A.F. Această decizie poate fi decizie de impunere anuală, decizie de plăţi anticipate sau decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii, emise începând cu anul 2013 .

         b)’’verificare număr document ’’,situaţie în care în câmpul „Număr document ” se completează numărul numărul scrisorii primită în anul 2018 de la Ministerul Finaţelor Publice ,referitoare la înrolarea în acest serviciu sau numărul unei somaţii, emisă începând cu  data de 01.01.2015 ;

În cadrul acestei opţiuni (”verificare număr document”), au fost adăugate noi documente în baza cărora se realizează identificarea electronică a persoanelor fizice pentru aprobarea înregistrării în SPV,respectiv :

– numărul unei notificări privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, emisă începând cu data de 05.03.2018 ;

-numărul unei notificări privind nedepunerea în termen a Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, emisă începând cu data de 09.10.2017 ;

-numărul unei notificări  privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi …., de către persoana fizică sosită în România şi care are o şedere mai mare de 183 de zile, emisă începând cu 07.04.2020;

-numărul unei notificări privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal ,emisă începând cu 07.04.2020;
-numărul unei notificări privind nedepunerea în termen a declarației de venit, emisă începând cu  09.01.2017 ;

-numărul unei notificări privind nedepunerea la termen a declarației de impunere,  emisă începând cu 09.01.2017.