Declaraţii fiscale cu termen limită 26 iunie

0
198

Contribuabilii olteni atât persoane fizice, cât şi juridice au obligaţia de a depune până pe 26 iunie, inclusiv, nouă declaraţii fiscale, în funcţie de activităţile desfăşurate sau obligaţiile declarative aferente unor operaţiuni specifice domeniului, la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt.

Formularele care au termen limită stabilit pentru data de 26 iunie 2017 sunt: Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, sau alte termene, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente perioadei respective; Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru obligaţiile aferente lunii mai 2017; Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în Romania şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în Romania, pentru obligaţiile aferente lunii mai 2017; Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adaugată; Formular 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adaugată, pentru contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune; Formular 307 – Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea TVA.  Formular 311 – Declaraţie privind TVA colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform articolul 316, alineatul 11 lit.a)-e) şi lit.g) sau h) din Legea numărul 227/ 2015 privind Codul Fiscal; Formular 390 VIES – Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna mai 2017; Formular 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Se depune de către: persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei. De asemenea, până la aceeaşi dată trebuie plătit impozitul reţinut la sursă în luna precedentă, impozitul pe reprezentanţă, tranşa I, taxa anuală pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor, precum şi plata anticipată privind impozitul pe venit aferentă trimestrului II 2017.

Ilie Bîzoi