De la 1 ianuarie 2018 se aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA

0
276

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt informează contribuabilii că au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA pentru încasare şi plată, potrivit articolului 316 din Codul Fiscal, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasare, potrivit articolului 316 din Codul Fiscal, care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează restanțe la plata TVA conform articolului 157 din Codul de Procedură Fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă ,în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă. Fac excepție contribuabilii pentru care este suspendată executarea silită a restanțelor la plata TVA, în condiţiile articolului 235 din Codul de Procedura Fiscală.

În acest sens, vă recomandăm să verificaţi permanent situaţia dumneavoastră fiscală, fie utilizând Spaţiul Privat Virtual, fie prin prezentarea la sediul ANAF, în vederea preîntâmpinării neconcordanţelor sau, după caz, remedierii acestora în timp util pentru a evita încadrarea din oficiu Ia aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA. În situaţia în care în termen de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă nu achitaţi obligaţiile fiscale restante reprezentând TVA, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit acest termen, veţi fi înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, se precizează într-un comunicat de presă remis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt.

Ilie Bîzoi