De ce unii comercianți din Olt nu eliberează bon fiscal. Ce spune Fiscul

0
973

Comercianţii trebuie să emită bon fiscal atunci când vând produse sau prestează servicii. Însă, legislaţia în vigoare prevede că anumiţi operatori economici sunt exceptaţi de la această obligaţie.

Nu toţi comercianţii sunt obligaţi să utilizeze case de marcat şi, implicit, să emită bon fiscal, se arată în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 91/23.12.2014.

Purtătorul de cuvânt al Administraţie Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Olt, Mihaela Marinescu, a precizat că potrivit dispozițiilor art.1 alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, republicată cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici care încasează, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizare cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii effectuate direct către populație, sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscal, să emită bonuri fiscal cu acestea și să le înmâneze clienților, cu excepția activităților prevăzute la art.2, factura fiind eliberată la cererea clientului. Potrivit aceluiași act normativ se exceptează de la prevederile art.1 alin (1) încasările efectuate din următoarele activități:

a) Comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricolo individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

b) Vânzarea de ziare și reviste prin distribuitor specializați;

c) Transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;

d) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii-bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de nororc și altele similare;

e) activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții;

f) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;

g) vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;

h) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;

i) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;

k) încasarea contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei și canalizării, a serviciilor de telefonie inclusiv de telefonie mobile, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;

l) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;

m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și international, prestate de societăți comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;

n) activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe bază acceptatoarelor de bancnote sau monede;

o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcționează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede și conțin un sistem de contorizare electronic și/sau mecanic, ca parte integrată constructiv din automat, care să permită înregistrarea, evidențierea și controlul sumelor încasate cu excepția livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

q) comertul de tip cash and carry desfășurat de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

La nivelul AJFP Olt, potrivit datelor din evidența fiscală, sunt înregistrați 8.076 comercianți. OUG nr.91/2014 astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 20/2017 și OUG nr.44/2018, prevede obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art.3 alin 2 din OUG nr.28/1999 republicată, astfel: a)contribuabilii mari și mijlocii, începând cu data de 1 septembrie 2018; b) contribuabilii mici, începând cu data de 1 noiembrie 2018. Până la acest moment, 976 agenți economici utilizează aparate de marcat cu jurnal electronic noi, în condițiile menționate anterior.

Conform prevederilor art.12 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, republicată cu modificările și completările ulterioare, Controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fisacle, constatarea contravențiilor, precum și aplicare sancțiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și organele sale subordonate, a precizat purtătorul de cuvânt al AJFP Olt, Mihaela Marinescu.