DE CE UNII COMERCIANȚI DIN OLT NU ELIBEREAZĂ BON FISCAL? CE SPUNE FISCUL

0
579

Comercianţii trebuie să emită bon fiscal atunci când vând produse sau prestează servicii. Însă, legislaţia în vigoare prevede că anumiţi operatori economici sunt exceptaţi de la această obligaţie.

Nu toţi comercianţii sunt obligaţi să utilizeze case de marcat şi, implicit, să emită bon fiscal, se arată în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 28/1999.

Purtătorul de cuvânt al Administraţie Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Olt, Mihaela Marinescu, a precizat că potrivit dispozițiilor art.1 alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, republicată cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizare cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație, sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Prin operatori economici se înțelege persoanele fizice și juridice, întreprinderile familiale, precum și orice alte entități, cu excepția instituțiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parțial, numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație.

Potrivit art.2 alin (1) din OG nr.28/1999, se exceptează de la folosirea aparatelor de marcat electronice fiscale, următoarele activități:

a) Comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricolo individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

b) Vânzarea de ziare și reviste prin distribuitor specializați;

c) serviciul public de transport persoane cu metroul, precum și serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei localități, pe bază de bilete sau abonamente tipărite, conform legii; serviciul public de transport persoane cu metroul este asimilat cu transportul local;

d) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii-bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;

e) activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții;

f) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;

g) vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;

h) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;

i) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;

k) încasarea contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei și canalizării, a serviciilor de telefonie inclusiv de telefonie mobile, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;

l) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;

m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și international, prestate de societăți comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;

n) activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe bază acceptatoarelor de bancnote sau monede;

o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

q) comertul de tip cash and carry desfășurat de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

r) transportul rutier international contra cost persoane.

„La nivelul AJFP Olt, potrivit datelor din evidența fiscală, sunt înregistrați 10.443 de comercianți care au obligația utilizării caselor de marcat. În data de 30 martie 2021 a fost publicat ordonul președintelui ANAF, nr.435 privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national de supravegehere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care au fost stabilite termenele până la care operatorii economici, încadrați pe categorii de contribuabili, vor asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscal.

 Astfel până la data de 30 iunie 2021 se vor conecta operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili, iar până la data de 30 noiembrie 2021, procesul va fi completat prin conectarea aparatelor de marcat deținute de operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici.

 În mod continuu, operatorii economici care achiziționează aparatele de marcat electronice fiscal ulterior datei de 1 decembrie 2021, vor întreprinde demersurile necesare pentru a conecta aparatele de marcat la sistemul informatics al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal. În vederea facilitării implementării procesului de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscal a fost elaborate Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatics, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea Servicii online- Aparate de marcate electronice fiscal.

Totodată, menționăm că operatorii economici care nu utilizează aparate de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care nu asigură conectarea la distanță a aparatelor de marcat, în termenele stabilite prin O.P.A.N.A.F. nr.435/2021, pot fi sancționați cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, conform art.11 alin (1) lit f) și j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, a precizat purtătorul de cuvânt al AJFP Olt, Mihaela Marinescu.