Contracte de 89 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere, semnate de vicepremierul Paul Stănescu

0
1118

Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, a semnat vineri, 24 noiembrie, la Botoșani, şapte contracte de finanţare pentru proiecte derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).

Contractele se referă la finanțarea unui proiect de reabilitare a unui pod, în valoare de 3,2 milioane lei, și a şase proiecte de modernizare și consolidare a unor drumuri județene.

„Am semnat astăzi contractele de finanțare în valoare de 89 de milioane de lei pentru şapte proiecte de dezvoltare locală. Știu că pentru administrația locală din județul Botoșani proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere sunt prioritare, de aceea am încredere că investițiile vor aduce beneficii comunităților locale”, a declarat viceprim-ministrul Paul Stănescu.

Județul Botoșani are alocate, prin PNDL 2, fonduri în valoare de 841,79 de milioane de lei, aferente unui număr de 40 de contracte de finanțare, care vizează 253 obiective. Dintre acestea, 32 de contracte de finanțare sunt deja încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) și beneficiarii fondurilor.

PNDL este un program de finanțare multianual, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. PNDL are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitățile României. Pot beneficia de finanțare, în cadrul Programului, unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Ilie Bîzoi